Θερινό Σχολείο "IIMEC 2015 Summer School in Advanced Material Systems: Experimentation & Modeling"
10/7/2015 Εκδηλώσεις - Σεμινάρια - Προγράμματα  
Θερινό Σχολείο "IIMEC 2015 Summer School in Advanced Material Systems: Experimentation & Modeling"

Το ΑΠΘ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Texas A&M των ΗΠΑ, οργανώνουν το Θερινό Σχολείο "IIMEC 2015 Summer School in Advanced Material Systems: Experimentation & Modeling", το οποίο θα λάβει χώρα στις 13-18 Ιουλίου 2015, στη Θεσσαλονίκη.

Το Θερινό Σχολείο έχει ως στόχο την εξοικείωση των συμμετεχόντων με τεχνολογίες αιχμής σχετικά με την παραγωγή προηγμένων υλικών, τον πειραματικό έλεγχο των ιδιοτήτων τους, τα μοντέλα καταστατικών νόμων τους, μεθόδους μικρομηχανικής και ομογενοποίησης, κλπ.

Οι ενδιαφερόμενοι απόφοιτοι και νέοι ερευνητές (υποψήφιοι διδάκτορες και μεταδιδάκτορες) που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα.