Ισπανία: Σχέδιο Νόμου για Επιχειρηματικότητα
29/5/2013 Επιχειρηματικότητα  
Ισπανία: Σχέδιο Νόμου για Επιχειρηματικότητα

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε, την περασμένη Παρασκευή, σχέδιο νόμου για την στήριξη της επιχειρηματικότητας, βασικότερα σημεία του οποίου είναι τα ακόλουθα:

•Χορήγηση άδειας παραμονής σε αλλοδαπούς που αγοράζουν ισπανικό δημόσιο χρέος αξίας τουλάχιστον € 2 εκ. ή αποκτούν στην Ισπανία κατοικία αξίας άνω των € 500 χιλ.

•Δυνατότητα ίδρυσης ΕΠΕ με αρχικό κεφάλαιο € 1 (έναντι € 3 χιλ. που απαιτούνταν έως σήμερα), εντός χρονικής περιόδου 2 ημερών.

•Προστασία από κατάσχεση κύριας κατοικίας αυτοαπασχολούμενων, εφόσον οι οφειλές δεν υπερβαίνουν τα € 300.000. Η εν λόγω μέριμνα δεν θα ισχύει σε περιπτώσεις που η οφειλή είναι έναντι δημοσίων φορέων.

•Εργαζόμενοι, εγγεγραμμένοι στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, που επιθυμούν να ασφαλιστούν πλεόν ως αυτοαπασχολούμενοι, θα έχουν έκπτωση στις εισφορές ύψους 50%, για τους πρώτους 18 μήνες και 25%, για τους επόμενους 18 μήνες.

•Τροποποίηση των ρυθμίσεων για τις πτωχεύσεις, με θέσπιση εξωδικαστικού μηχανισμού διαπραγμάτευσης για φυσικά και νομικά πρόσωπα (ιδίως ΜΜΕ), σε όσες περιπτώσεις η διαφορά μεταξύ υποχρεώσεων και περιουσιακών στοιχείων δεν υπερβαίνει τα € 5 εκ.

Περισσότερα στο epixeiro.gr