150 θέσεις εργασίας στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων
20/7/2015 Ευκαιρίες Εργασίας  
150 θέσεις εργασίας στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων

O ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν πενήντα (150) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών (ανά την Επικράτεια) του ΕΛ.Γ.Α., που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής.

Οι θέσεις αφορούν:

  • ΠΕ Γεωπόνων 8 μήνες (140)
  • ΠΕ Κτηνιάτρων 8 μήνες (10)


Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, 27 Ιουλίου 27

Προκήρυξη