Ευκαιρία καριέρας στην εταιρεία Forthnet
22/7/2015 Ευκαιρίες Εργασίας  
Ευκαιρία καριέρας στην εταιρεία Forthnet

Η Forthnet ΑΕ, ο μεγαλύτερος πάροχος συνδυαστικών υπηρεσιών Ψυχαγωγίας και Επικοινωνίας στην Ελλάδα, ζητά να προσλάβει:

Financial Analyst (Κωδ. Θέσης: FA1707)

Κύριες Αρμοδιότητες της θέσης:

 • Προετοιμασία, ανάπτυξη και ανάλυση όλων των απολογιστικών και των προϋπολογιστικών management accounting και IFRS reports
 • Ευθύνη για την υλοποίηση των διαδικασιών κλεισίματος μήνα
 • Συμβολή στην κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας
 • Συμμετοχή στη δημιουργία του ετήσιου προϋπολογισμού
 • Παρακολούθηση CAPEX έναντι του προϋπολογισμού και διατήρηση του αντίστοιχου reporting προς τις σχετικές Διευθύνσεις
 • Εξέταση variances και εντοπισμός της προέλευσης των διαφορών
 • Δημιουργία όλων των απαραίτητων παρουσιάσεων
 • Δημιουργία ad hoc χρηματοοικονομικών μοντέλων για σκοπούς λήψης αποφάσεων


Απαραίτητα Προσόντα:

 • Τουλάχιστον 5ετή Εμπειρία σε αντίστοιχο ρόλο
 • Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής /Χρηματοοικονομικής / Λογιστικής
 • MBA ή μεταπτυχιακό με οικονομικό / αναλυτικό προσανατολισμό, θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • ACCA, CIMA και γνώση IFRS θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Άριστη γνώση χρήσης MsOffice.
 • Άριστη γνώση και χρήση της Αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)


Απαραίτητες Ικανότητες και Δεξιότητες:

 • Αποτελεσματική Επικοινωνία
 • Ικανότητα Multi-tasking
 • Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου και προτεραιοτήτων
 • Υψηλές αναλυτικές δεξιότητες
 • Οργανωτικές δεξιότητες
 • Ομαδικό Πνεύμα


Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ιδιωτικό Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης
 • Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης
 • Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας


Αποστολή Βιογραφικού