Θέσεις εργασίας στα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη
26/7/2015 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέσεις εργασίας στα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη

Τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη στην Θεσσαλονίκη αναζητούν:

Καθηγητές Αγγλικής Γλώσσας : Εργασία Πλήρους Απασχόλησης για τα τμήματα BILINGUAL, SAT & TOEFL.

Απαραίτητα προσόντα:
Διδακτική εμπειρία και άριστη γνώση MS Office.

Καθηγητής Πληροφορικής

Απαραίτητα προσόντα:
Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής / Μηχανικών Υπολογιστών, διδακτική εμπειρία σε σχολείο (τουλάχιστον 3 έτη), ικανότητα παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού ( Χρήση PowerPoint, Microsoft OneNote, HTML ), άριστη γνώση MS Office, OFFICE 365 και Πλατφορμών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (e-class, moodle).

Επιθυμητά προσόντα:
Εμπειρία στη διαχείριση συστημάτων WINDOWS 7, 8.1 και δικτύων TCP/IP, γνώσεις Προγραμματισμού HTML, PHP, Javascript, MySQL καθώς και MSSQL, ικανότητα να διεκπεραιώνει περισσότερες από μια εργασίες ταυτόχρονα και με προσοχή στη λεπτομέρεια. Συνέπεια, επαγγελματισμός, ικανότητα συνεργασίας.

Υπάλληλος Λογιστηρίου

Απαραίτητα προσόντα:
Πτυχίο οικονομικών ή χρηματοοικονομικής λογιστικής από ΑΕΙ. Μεταπτυχιακό από ΑΕΙ (επιθυμητό, αλλά όχι απαραίτητο). Τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσίας σε οργανωμένο λογιστήριο. Γνώσεις μισθοδοσίας. Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (MS Office, Internet) με βαρύτητα στο excel. Άπταιστα αγγλικά. Ικανότητα να διεκπεραιώνει πολλές διαδικασίες παράλληλα με προσοχή στη λεπτομέρεια.

Χρηματοοικονομικός Αναλυτής

Απαραίτητα προσόντα:
Πτυχίο οικονομικών ή χρηματοοικονομικής λογιστικής από ΑΕΙ (μεταπτυχιακός τίτλος θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν). Προϋπηρεσία στο αντικείμενο τουλάχιστον 3 χρόνων. Άριστη γνώση MS Office με βαρύτητα στο Excel. Ικανότητα να διεκπεραιώνει πολλές διαδικασίες παράλληλα με προσοχή στη λεπτομέρεια. Συνέπεια, επαγγελματισμός, ικανότητα συνεργασίας με άλλα τμήματα.

IΤ & Webpage Administrator

Πτυχίο Πληροφορικής ΑΕΙ/ ΤΕΙ, τουλάχιστον 3 χρόνια επαγγελματικής ενασχόλησης στο αντικείμενο, γνώσεις Προγραμματισμού και Συντήρησης Πληροφοριακών Συστημάτων, Δικτύων, Η/Υ και Βάσεων Δεδομένων, Ruby on Rails, PHP, HTML, Javascript, MySQL, MSSQL, κ.λπ. Ικανότητα να διεκπεραιώνει περισσότερες από μια εργασίες ταυτόχρονα και με προσοχή στη λεπτομέρεια. Συνέπεια, επαγγελματισμός, ικανότητα συνεργασίας με άλλα τμήματα.

ISO System Administrator.

Απαραίτητα προσόντα:
Πτυχίο θετικών επιστημών ή Οικονομικών από ΑΕΙ. Προϋπηρεσία στο αντικείμενο τουλάχιστον 4 χρόνων. Άριστη γνώση των διαδικασιών του ISO. Άριστη γνώση Η/Υ, διαδικτύου και MS Office. . Ικανότητα να διεκπεραιώνει πολλές διαδικασίες παράλληλα με προσοχή στη λεπτομέρεια. Συνέπεια, επαγγελματισμός, ικανότητα συνεργασίας με άλλα τμήματα.

Αποστολή Βιογραφικού