94 θέσεις εργασίας στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.
3/8/2015 Ευκαιρίες Εργασίας  
94 θέσεις εργασίας στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.

Η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε. που εδρεύει στην Ορεστιάδα ανακοινώνει την πρόσληψη 94 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως ακολούθως:

 • 1 ΠΕ Χημικός για 4 μήνες
 • 1 ΤΕ Πληροφορικής για 4 μήνες
 • 1 ΤΕ Λογιστών για 4 μήνες
 • 1 ΤΕ Τεχνολόγος Γεωπόνος για 4 μήνες
 • 3 ΤΕ Αυτοματισμών ΤΕΙ για 3,5 μήνες
 • 4 ΤΕ Ηλεκτρολόγων για 3,5 μήνες
 • 2 ΤΕ Μηχανολόγος ΤΕΙ ή Εμπορικού Ναυτικού Επιβλέπων Λειτουργίας Ατμολεβήτων για 3,5 μήνες
 • 2 ΤΕ Μηχανολόγος ΤΕΙ Επιβλέπων Λειτουργίας Ατμολεβήτων για 3,5 μήνες
 • 2 ΔΕ Εργοδηγός Μηχανολόγος Συντηρητής και Επιβλέπων Αεροσυμπιεστών για 3,5 μήνες
 • 2 ΔΕ Χειριστές Εργαλειομηχανών για 3,5 μήνες
 • 2 ΔΕ Οξυγονοκολλητές για 3,5 μήνες
 • 2 ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητές Υψηλής Πίεσης για 3,5 μήνες
 • 8 ΔΕ Εφαρμοστής Συντηρητής Βιομηχανικών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων με άδεια ηλεκτροσυγκολλητή για 3,5 μήνες
 • 26 ΔΕ Εφαρμοστής Συντηρητής Βιομηχανικών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων για 3,5 μήνες
 • 6 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες για 3,5 μήνες
 • 1 ΔΕ Τεχνίτης Μηχανοτεχνίτης Οχημάτων για 3,5 μήνες
 • 2 ΔΕ Οδηγός Λεωφορείου και Φορτηγού για 3,5 μήνες
 • 2 ΔΕ Αποθηκάριοι για 4 μήνες
 • 2 ΔΕ Χειριστής Μηχανήματος Έργου-Περονοφόρου Οχήματος (Κλάρκ και Φορτωτή) για 3,5 μήνες
 • 1 ΔΕ Βοηθός Χημείου για 3,5 μήνες
 • 3 ΔΕ Τεχνίτες Θερμοδόμοι-Οικοδόμοι για 3,5 μήνες
 • 2 ΔΕ Τεχνίτες Συντηρητές Κτιρίων για 3,5 μήνες
 • 1 ΔΕ Υδραυλικός για 3,5 μήνες
 • 1 ΥΕ Συντηρητής Χειριστής Ξηραντηρίου Ν.Πολτού για 3,5 μήνες
 • 2 ΥΕ Συντηρητής Χειριστής Εκχύλισης για 3,5 μήνες
 • 1 ΥΕ Συντηρητής Χειριστής Καθαρισμού Χυμού για 3,5 μήνες
 • 3 ΥΕ Συντηρητής Χειριστής Βιομηχανικών Φίλτρων για 3,5 μήνες
 • 2 ΥΕ Συντηρητής Χειριστής Συμπύκνωσης Χυμού και Προθερμαντήρων για 3,5 μήνες
 • 2 ΥΕ Συντηρητής Χειριστής Μηχανημάτων Κρυστάλλωσης Ζάχαρης για 3,5 μήνες
 • 1 ΥΕ Γεωεργάτες για τον Τομέα Καβύλης του Δήμου Ορεστιάδας για 3,5 μήνες


Τελική Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων: 10 Αυγούστου 2015

Προκήρυξη

Πηγή: careerinprogress.gr