Διαγωνισμός στη συγγραφή άρθρων για την Ευρωπαϊκή Ένωση
3/8/2015 Διαγωνισμοί  
Διαγωνισμός στη συγγραφή άρθρων για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Tο Παρατηρητήριο για την Κρίση του ΕΛΙΑΜΕΠ σε συνεργασία με το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ προκηρύσσουν διαγωνισμό για τη συγγραφή επιστημονικών άρθρων με θέμα «Οικονομική Διακυβέρνηση και Δημοκρατική Νομιμοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μεταπτυχιακοί φοιτητές, κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και υποψήφιοι διδάκτορες. Ορισμένα από τα κείμενα θα παρουσιαστούν στο 3ο Ετήσιο Συνέδριο του Παρατηρητηρίου για την Κρίση και οι συγγραφείς ορισμένων από αυτά θα λάβουν χρηματικά βραβεία.

Αίτηση συμμετοχής