Το DNA της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) στη σύγχρονη εποχή
3/8/2015 Επιχειρηματικότητα  
Το DNA της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) στη σύγχρονη εποχή

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί ένα από τα θεμελιώδη στοιχεία που συνθέτουν και χαρακτηρίζουν το κυρίαρχο σύστημα αξιών μίας επιχείρησης / οργανισμού, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από την ιστορία και της αξίες της.

Είναι η προσπάθεια μετατροπής της οικιοθελούς προσφοράς και εθελοντικής πρωτοβουλίας σε αποτέλεσμα, ώστε από αυτή τη διαδικασία να προκύψει οικονομικό όφελος, επιτυγχάνοντας παράλληλα την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, την ευημερία των εργαζομένων ή οποιαδήποτε άλλη μορφή προστιθέμενης αξίας.

Σήμερα, για την επιτυχή υλοποίηση της στρατηγικής ΕΚΕ, απαιτείται η ικανότητα συνδυασμού της δημιουργικότητας και της καινοτομίας, με την ενάρετη διαχείριση και την ικανότητα προσαρμογής της επιχείρησης στις ανάγκες των εμπλεκομένων μερών (stakeholders).

Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται η βέλτιστη δυνατή επιτυχία της ΕΚΕ σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής της, γεγονός που συνδέεται άρρηκτα με τους στόχους και τη στρατηγική της εταιρείας.

Η κρίση που βιώνουμε σήμερα, οδηγεί στη δημιουργία ενός εναλλακτικού μοντέλου εταιρικής υπευθυνότητας, όπου κεντρικό ρόλο στη δημιουργία αξίας θα έχει η αποτελεσματική διαχείριση των απαιτήσεων των stakeholders, που θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να συνδυάζουν τις εταιρικές αξίες με την ανιδιοτελή προσφορά. Τι χρειάζεται;

Προσαρμοστικότητα και ευελιξία: ταχεία προσαρμογή των επιχειρήσεων στις απαιτήσεις των stakeholders και ευέλικτη και υλοποιήσιμη σε μικρότερους χρόνους στρατηγική ΕΚΕ

Καινοτομία: η καινοτομία αλλάζει τα δεδομένα στα όρια του ανταγωνισμού, τα κριτήρια επιλογής ή τις συνήθειες των stakeholders.

Ισχυρή ηγεσία: ο ρόλος της ηγεσίας στην εφαρμογή της ΕΚΕ είναι καταλυτικός, καθώς τα ανώτατα στελέχη είναι εκείνα που θα αξιοποιήσουν αποτελεσματικά τους πόρους και τις ικανότητες της επιχείρησης και θα τα μετουσιώσουν σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Συμμετοχή ανθρώπινου κεφαλαίου: έμφαση στο σχεδιασμό και στη συμμετοχή των εργαζομένων σε αυτόν, αλλά και στην εφαρμογή πρακτικών ΕΚΕ.


Νίκος Πέντσας

Ο Νίκος Πέντσας είναι επιστημονικός συνεργάτης της APSON ΕΚΕ σε θέματα που αφορούν στη Στρατηγική Ανάπτυξη και στις Διεθνείς σχέσεις. Είναι απόφοιτος του University of West Scotland, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Centre d’Etudes Diplomatiques et Strategiques (CEDS). Κατέχει μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις με τους τίτλους «International Marketing», «Τεχνικοοικονομικά Συστήματα Επιχειρήσεων» και «International Relations & Diplomacy». Έχει φοιτήσει στη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης της Μεγάλης Βρετανίας από όπου κατέχει εξειδίκευση στην Ανώτατη Διοίκηση (Top Management). Τα τελευταία χρόνια είναι εκπρόσωπος της Ελλάδος σε διάφορες επιτροπές του ΝΑΤΟ και ΟΑΣΕ και κυβερνητικός εμπειρογνώμων της Ελλάδος στον ΟΗΕ (Γενεύη). Τέλος, είναι συγγραφέας του βιβλίου «Αναδόμηση Επιχειρησιακών Κατευθύνσεων» και διδάσκει σε σεμινάρια εκπαίδευσης στελεχών και σε διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Πηγή: epixeiro.gr