Υποτροφίες 2016 του προγράμματος Marshall Memorial Fellowship
5/8/2015 Υποτροφίες  
Υποτροφίες 2016 του προγράμματος Marshall Memorial Fellowship

Ξεκίνησε η διαδικασία υπόδειξης Ελλήνων και Κυπρίων υποψηφίων για την επιλογή των υποτρόφων του προγράμματος Marshall Memorial Fellowship του German Marshall Fund of the US για το 2016.

Το Marshall Memorial Fellowship (MMF) είναι η ναυαρχίδα του προγράμματος διαμόρφωσης ηγεσίας του German Marshall Fund of the United States (GMF).

Η υποτροφία παρέχει μια μοναδική ευκαιρία σε ηγετικές προσωπικότητες που βρίσκονται στο μέσο της σταδιοδρομίας τους, από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη να γνωρίσουν τις πολιτικές, τους θεσμούς, και τον πολιτισμό της άλλης πλευράς του Ατλαντικού.

Το GMF απονέμει πάνω από 100 υποτροφίες κάθε έτος, στους καλύτερους και ικανότερους από όλα τα επαγγέλματα, συμπεριλαμβανομένων του χώρου της πολιτικής, των επιχειρήσεων, των ΜΜΕ, και των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Από τη θεσμοθέτησή του το 1982, το πρόγραμμα ΜΜF, έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο αποτελούμενο από περισσότερους από 2000 υποτρόφους οι οποίοι παραμένουν ενεργοί μέσω ετησίων συνεδρίων, περιφερειακών συναντήσεων, διαδικτυακών επικοινωνιών, καθώς και με την εμπλοκή τους σε άλλους τομείς του προγράμματος GMF.

Υποβολή Αιτήσεων

Η υποβολή των αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 21 Σεπτεμβρίου 2015.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.eliamep.gr .