Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά τον Οκτώβριο η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού
12/8/2015 Εκδηλώσεις - Σεμινάρια - Προγράμματα   Προγραμματισμός  
Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά τον Οκτώβριο η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά θα πραγματοποιηθεί η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού στις 10-18 Οκτωβρίου 2015, κατά τη διάρκεια της οποίας εκατομμύρια παιδιά, νέοι, έφηβοι, ενήλικες, γονείς, εκπαιδευτικοί, επιχειρηματίες και φορείς χάραξης πολιτικής θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις και μαθήματα σε όλη την Ευρώπη σχετικά με κώδικες προγραμματισμού.

Οι εκδηλώσεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Προγραμματισμού διοργανώνονται σε τοπικό επίπεδο και δημοσιεύονται στον σχετικό χάρτη του ιστότοπου της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Προγραμματισμού.

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού είναι μια κίνηση που υλοποιείται μέσω εθελοντών που προωθούν τις ψηφιακές δεξιότητες στις χώρες τους ως πρέσβεις της Εβδομάδας Προγραμματισμού. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε το 2013 από τους νεαρούς συμβούλους για το ψηφιακό θεματολόγιο. Πέρυσι πάνω από 150.000 άτομα συμμετείχαν σε 4.200 εκδηλώσεις σε 36 χώρες εντός και εκτός της Ευρώπης.

Σκοπός είναι να καταδειχθεί ο τρόπος με τον οποίο οι ψηφιακές δεξιότητες μπορούν να δώσουν ζωή στις ιδέες, να προβληθεί καλύτερα ο προγραμματισμός, να απομυθοποιηθούν οι δεξιότητες αυτές, και να δοθεί η δυνατότητα στα άτομα που το επιθυμούν να αποκτήσουν σχετικές γνώσεις. Σχολεία, παιδιά, προγραμματιστές, νεαροί ενήλικες, γονείς, δάσκαλοι, επιχειρήσεις μπορούν τώρα να αρχίσουν να σχεδιάζουν εκδηλώσεις, σεμινάρια, εργαστήρια και μαθήματα προγραμματισμού για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού και να την τοποθετήσουν στον χάρτη codeweek.eu.

Ως μέρος της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού και άλλες ανεξάρτητες πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων, όπως του προγραμματισμού, διάφορων στοχευμένων ομάδων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ασχοληθεί επίσης με τις ψηφιακές δεξιότητες και την ψηφιακή εμπειρογνωσία στο πλαίσιο μελλοντικών πρωτοβουλιών για τις δεξιότητες και την κατάρτιση και θα αναπτύξει μια στρατηγική για τις ψηφιακές δεξιότητες.

Ο Alessandro Bogliolo, επικεφαλής της ομάδας για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού που αποτελείται από 90 εθελοντές, επισημαίνει: " Κατά την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού θέλουμε να προσφέρουμε σε κάθε Ευρωπαίο τη δυνατότητα να δει τι ακριβώς είναι ο προγραμματισμός και να διασκεδάσει με αυτόν. Ας μάθουμε προγραμματισμό για να διαμορφώσουμε το μέλλον μας ".

Από τυν πλευρά του, ο Andrus Ansip, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίτροπος Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς, τονίζει ότι οι ψηφιακές δεξιότητες είναι καίριας σημασίας για μία γνήσια ψηφιακή ενιαία αγορά, διευκολύνοντάς μας παράλληλα στην καλύτερη επίλυση προβλημάτων, στην επικοινωνία, τη συνεργασία και τη δημιουργικότητα, στοιχεία που απαιτούνται για την απασχόληση σήμερα και στο μέλλον.

Οι βασικές ικανότητες προγραμματισμού θα είναι επίσης αναγκαίες για πολλές θέσεις εργασίας στο άμεσο μέλλον. Για το 90% των επαγγελμάτων σήμερα απαιτούνται ορισμένες ικανότητες στον τομέα των ΤΠΕ. Επιπλέον, οι επαγγελματίες του τομέα των ΤΠΕ αποτελούν κομβικό πυλώνα του σύγχρονου εργατικού δυναμικού σε όλους τους τομείς της ευρωπαϊκής οικονομίας, με τη ζήτηση να αυξάνεται ετησίως κατά 3% και τον αριθμό των πτυχιούχων πληροφορικής να μην μπορεί να ανταποκριθεί στη ζήτηση. Ως εκ τούτου, πολλές θέσεις εργασίας για ΤΠΕ μένουν κενές, παρά το υψηλό επίπεδο ανεργίας στην Ευρώπη. Εάν δεν αντιμετωπιστεί σωστά το θέμα αυτό σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, μπορεί να υπάρχει έλλειψη μέχρι και 825.000 επαγγελματιών στον τομέα των ΤΠΕ έως το 2020.