Δωρεάν σεμινάρια «Σύγχρονα θέματα χρηματοοικονομικής και λογιστικής πληροφόρησης» από το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
28/8/2015 Εκδηλώσεις - Σεμινάρια - Προγράμματα  
Δωρεάν σεμινάρια «Σύγχρονα θέματα χρηματοοικονομικής και λογιστικής πληροφόρησης» από το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Σεμινάρια με τίτλο «Σύγχρονα θέματα χρηματοοικονομικής και λογιστικής πληροφόρησης» οργανώνονται από τα Τμήματα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ)/ΕΣΠΑ».

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα δίνει την δυνατότητα στους αποφοίτους των Τμημάτων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής να συμπληρώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες σε σύγχρονα θέματα της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής Επιστήμης.

Τα σεμινάρια θα είναι ΔΩΡΕΑΝ για τους συμμετέχοντες, θα υπάρχει επίσημη πιστοποίηση παρακολούθησης με τα αντίστοιχα ECTS και θα είναι διάρκειας 150 ωρών.

Στόχος είναι η συμμετοχή 25 αποφοίτων ανά Ίδρυμα, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν τα σεμινάρια.

Ο κύκλος των σεμιναρίων για τους ενδιαφερόμενους να τα παρακολουθήσουν στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στις Σέρρες θα ξεκινήσει στα τέλη Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στα τέλη Οκτωβρίου.

Οι απόφοιτοι που θα μπορούν να παρακολουθήσουν το ΠΕΓΑ θα πρέπει να είναι κάτοχοι βασικού τίτλου σπουδών από τμήματα Οικονομικών Σπουδών Πανεπιστημίων/ΤΕΙ, οι οποίοι θα αποβλέπουν είτε στην απόκτηση προηγμένων δεξιοτήτων στο χώρο της Λογιστικής επιστήμης είτε στη βελτίωση της υπάρχουσας επαγγελματικής τους κατάστασης.

Προτεραιότητα θα δοθεί στις αιτήσεις άνεργων αποφοίτων με βάση και την ηλικία τους .

Οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στις Σέρρες μπορούν να στείλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά από 27/08/2015 μέχρι 10-09-2015 συνοδευόμενη από τον τίτλο σπουδών τους (pdf) και ένα βιογραφικό σημείωμα (pdf, doc, odt) στην ηλεκτρονική διεύθυνση resc@teicm.gr.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για τους συμμετέχοντες θα γίνει ηλεκτρονικά (μέσω e-mail) στους ενδιαφερόμενους έως τα μέσα Σεπτεμβρίου 2015. Για πληροφορίες: Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, τηλέφωνο 23210 40239.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν την αίτηση συμμετοχής στο συνημμένο αρχείο.