Θέσεις εργασίας στο Πλαίσιο
1/9/2015 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέσεις εργασίας στο Πλαίσιο

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στο Πλαίσιο

Αναλυτικά:

 • SAP/ΑΒΑP Programmer, Μαγούλα, Αττικής
 • SAP Business Analyst, Μαγούλα, Αττικής
 • Στελέχη Direct Marketing, Μεταμόρφωση, Αττικής
 • Promoters, Αττική
 • .net/ C# Web Developer,Μαγούλα, Αττικής
 • Πωλητές / Πωλήτριες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (για την Αττική), Αττική
 • Πωλητές / Πωλήτριες Ψηφιακής Τεχνολογίας (για την Αττική), Αττική
 • Πωλητές / Πωλήτριες Τηλεφωνίας (για την Αττική), Αττική
 • Ταμίες (για την Αττική), Αττική
 • Τεχνικοί Η/Υ για το κέντρο Συναρμολόγησης, Μαγούλα, Αττικής
 • Promoters (για την Θεσσαλονίκη), Θεσσαλονικη
 • Πωλητές / Πωλήτριες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (για την Πάτρα), Πάτρα
 • Πωλητές/ Πωλήτριες Τεχνολογίας (για την Λάρισα), Λάρισα
 • Πωλητές / Πωλήτριες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (για την Θεσσαλονικη), Θεσσαλονίκη
 • Πωλητές / Πωλήτριες Ψηφιακής Τεχνολογίας (για τη Θεσσαλονίκη), Θεσσαλονίκη
 • Ταμίες (για την Θεσσαλονίκη), Θεσσαλονλικη
 • Τεχνικοί Η/Υ για τα καταστήματα Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
 • Πωλητές/ Πωλήτριες Τεχνολογίας (για την Κρήτη), Ηράκλειο
 • Άλλες Θέσεις


Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.