Θέση εργασίας στην εμπορική εταιρεία Crocodilino
1/9/2015 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέση εργασίας στην εμπορική εταιρεία Crocodilino

Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ CROCODILINO ζητεί νέο – νέα, ηλικίας μέχρι 30 ετών, για το τμήμα υποστήριξης e-commerce της εταιρείας.

Η – ο κατάλληλη -ος υποψήφια -ος θα πρέπει να διαθέτει τα εξής προσόντα: γνώση χρήσης Photoshop, ικανότητα διαχείρισης περιεχομένου ιστοσελίδας σε περιβάλλον Joomla, βασική γνώση HTML και ΡΗΡ, άριστη γνώση χειρισμού προγραμμάτων MS Office, άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας σε γραπτό επίπεδο για τη συγγραφή εμπορικών κειμένων (περιγραφές προϊόντων), άριστη διεκπεραίωση σε ταχύτητα και αποτελεσματικότητα σε περιβάλλον εργασίας multitasking και multiprocessing, προηγούμενη αποδεδειγμένη εμπειρία διαχείρισης websites, ομαδικότητα, συνεργασία, οργανωτικότητα, επαγγελματισμό και αξιοπιστία.

Η θέση αφορά την περιοχή της Αργυρούπολης. Παρακαλούμε στείλτε τα βιογραφικά σας στο: info@intermodagroup.gr