Θέσεις εργασίας στο ΙΕΚ της Σιβιτανιδείου Σχολής
2/9/2015 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέσεις εργασίας στο ΙΕΚ της Σιβιτανιδείου Σχολής

Το Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) της Σιβιτανιδείου Σχολής µε την υπ' αριθµόν 191/25-8-15 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής του Ιδρύµατος προκηρύσσει την πρόσληψη εκπαιδευτών µε ωριαία αντιµισθία για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του φθινοπωρινού εξαµήνου του έτους κατάρτισης 2015 - 2016 που αρχίζει την 01-10-2015 και τελειώνει στις 15-02-2016.

Οι υποψήφιοι που θα προσληφθούν ως ωροµίσθιοι θα καλύψουν διδακτικές ανάγκες των παρακάτω µαθηµάτων (θεωρητικών, εργαστηριακών και µικτών) των ειδικοτήτων που θα λειτουργήσουν στο Ι.Ε.Κ.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ .