62 Υποτροφίες στο εξωτερικό
15/11/2013 Υποτροφίες  
62 Υποτροφίες στο εξωτερικό

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης δημοσιεύει 62 υποτροφίες για σπουδές στο εξωτερικό    

  • Γεωπονικές - Περιβαντολογικές Επιστήμες (8 θέσεις)
  • Θετικές Επιστήμες (7 θέσεις)
  • Κοινωνικές - Πολιτικές Επιστήμες (1 θέση)
  • Μηχανικοί (14 θέσεις)
  • Οικονομικά - Διοίκηση (5 θέσεις)
  • Πληροφορική (3 θέσεις)
  • Υγεία - Φαρμακευτικά - Βιοεπιστήμες (20 θέσεις)
  • Υπόλοιπες Ειδικότητες (4 θέσεις)

 

Για να δείτε αναλυτικά τις θέσεις για κάθε τομέα επισκεφθείτε το link