Υποτροφίες Ανδρέας Μεντζελόπουλος σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών
18/11/2013 Υποτροφίες  
Υποτροφίες Ανδρέας Μεντζελόπουλος σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Τo Πανεπιστήμιο Πατρών χορηγεί υποτροφίες για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές και φοιτήτριες του, οι οποίοι έχουν αποδεδειγμένη δυσκολία να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές απαιτήσεις των σπουδών τους.

Οι υποτροφίες φέρουν το όνομα: «Υποτροφίες Ανδρέας Μεντζελόπουλος για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών» και χρηματοδοτούνται από την οικογένεια Ανδρέα Μεντζελόπουλου.

Δικαίωμα Αίτησης

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για υποτροφία έχουν οι φοιτητές από τα Τμήματα των Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικής και Επιστημών Υγείας, καθώς και των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης και Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία. Προτεραιότητα δίδεται σε υποψηφίους οι οποίοι κατάγονται από το Νομό Αχαΐας.

Για τη χορήγηση υποτροφίας λαμβάνεται υπόψη κατ’ αρχήν η οικονομική κατάσταση του υποψηφίου και της οικογένειάς του. Επιπλέον, βαρύνουν στην επιλογή, οι βαθμοί εισαγωγής του υποψηφίου υποτρόφου στο Πανεπιστήμιο Πατρών, καθώς και οι επιδόσεις του στα μαθήματα, αν θελήσει να διατηρήσει την υποτροφία και στα υπόλοιπα έτη σπουδών.

Οι υποτροφίες που θα είναι διαθέσιμες κατ’ έτος είναι οι εξής:

  • Τριάντα (30) για προπτυχιακές σπουδές
  • Δύο (2) για σπουδές σε επίπεδο masters
  • Μία (1) για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων

Η νέα οριστική καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή 22 Νοεμβρίου. Οι πρωτοετείς που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να την αποστείλουν ταχυδρομικά, μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, συνοδευόμενη με όλα τα δικαιολογητικά, στο Γραφείο του Γενικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου Πατρών.

Πηγή: neolaia.gr