80 υποτροφίες στο εξωτερικό
19/11/2013 Υποτροφίες  
80 υποτροφίες στο εξωτερικό

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης συγκέντρωσε και παρουσίασε 70 υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι υποτροφίες αφορούν τις εξής κατηγορίες

  • Γεωπονικές - Περιβαντολογικές Επιστήμες (4 θέσεις)
  • Θετικές Επιστήμες (14 θέσεις)
  • Κοινωνικές - Πολιτικές Επιστήμες (3 θέσεις)
  • Μηχανικοί (12 θέσεις)
  • Νομικά (1 θέση)
  • Οικονομικά - Διοίκηση (1 θέση)
  • Πληροφορική (5 θέσεις)
  • Υγεία - Φαρμακευτικά - Βιοεπιστήμες (37 θέσεις)
  • Υπόλοιπες Ειδικότητες (13 θέσεις)

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις υποτροφίες.