Θέσεις εργασίας στη Sysco
21/11/2013 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέσεις εργασίας στη Sysco

Το περιβάλλον της Sysco είναι ένα δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας, όπου δίνεται χώρος ανάπτυξης του δημιουργικού ταλέντου και των γνώσεων των στελεχών. Βασικός μας στόχος η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των τεχνολογιών, προϊόντων και υπηρεσιών μας.

Για να ενταχθείτε στην Sysco στείλτε e-mail με το βιογραφικό σας στο sales@sysco.gr με subject line τον κωδικό θέσης για την οποία ενδιαφέρεστε.

Αν δεν δηλώσετε συγκεκριμένη θέση, το βιογραφικό σας θα παραμείνει στο αρχείο μας και θα σας ενημερώσουμε όταν προκύψει μία θέση που να αντιστοιχεί στα προσόντα και την εμπειρία σας.

Στην περίπτωση που δεν επιθυμείτε να διατηρήσουμε το βιογραφικό σας στο αρχείο μας μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε σχετικά.

Για όλες τις θέσεις προϋπόθεση είναι η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων και η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Για όλα τα βιογραφικά σημειώματα τηρείται απόλυτη εχεμύθεια.

Η Sysco προσφέρει:

  • Δυναμικό και Σύγχρονο περιβάλλον
  • πρόσθετη νοσοκομειακή ασφάλιση
  • μεγάλους ορίζοντες εξέλιξης
  • ελκυστικό πακέτο αποδοχών & Bonus, ανάλογα με την εμπειρία & την απόδοση.

Η εταιρεία αναζητά να ενσωματώσει στο δυναμικό της:

1. ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Η SYSCO A.E. εταιρία Πληροφορικής, από τους μεγαλύτερους Integrators στο χώρο Μηχανοργάνωσης Ξενοδοχειακών & Επισιτιστικών Επιχειρήσεων, αναλαμβάνει σημαντικά έργα στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Επεκτεινόμενη, ζητάει Στελέχη Πωλήσεων για τις δραστηριότητές της στον Ξενοδοχειακό & Επισιτιστικό Τομέα.

Προσόντα:

Απαραίτητη Εμπειρία Πωλήσεων Ξενοδοχειακών Εφαρμογών & Εφαρμογών Point of Sales (POS), Hand Held, F.&B, ERP
Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Ξενοδοχειακών σπουδών
Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
Δυνατότητα ταξιδίων εντός και εκτός Ελλάδος
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Η εταιρεία προσφέρει Δυναμικό και Σύγχρονο περιβάλλον, πρόσθετη νοσοκομειακή ασφάλιση, μεγάλους ορίζοντες εξέλιξης σε συνδυασμό με ελκυστικό πακέτο αποδοχών & Bonus, ανάλογα με την εμπειρία & την απόδοση.

2. ΑΝΑΛΥΤΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ/ΤΡΙΑ

Η SYSCO A.E. Εταιρία Πληροφορικής, από τους μεγαλύτερους Integrators στο χώρο Μηχανοργάνωσης Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, ζητάει Αναλυτή - Προγραμματιστή για τις δραστηριότητες της στον Ξενοδοχειακό / Επισιτιστικό Τομέα με το Λογισμικό EPITOME PMS & EPITOME.Net PMS & EPIKOUROS P.O.S.

Προσόντα:

• Πτυχίο αναγνωρισμένης Σχολής για ανάλυση /προγραμματισμό σε PowerBuilder
• Πολύ καλή γνώση σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων (SQL, PL/SQL)
• Τουλάχιστον 3ετή γνώση και εμπειρία σε Powerbuilder
• Γνώση και εμπειρία σε τεχνολογίες Microsoft .Net & Microsoft Visual Studio, Visual Basic, Web, Java θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
• Ηλικία έως 35 ετών

Η εταιρεία προσφέρει Δυναμικό και Σύγχρονο περιβάλλον, μεγάλους ορίζοντες εξέλιξης σε συνδυασμό με ελκυστικό πακέτο αποδοχών & Bonus, ανάλογα με την εμπειρία & την απόδοση.

Οι θέσεις εργασίας αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της sysco.gr