Θέση εργασίας στην εταιρεία ΑΚΤΩΡ
5/9/2015 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέση εργασίας στην εταιρεία ΑΚΤΩΡ

Η ΑΚΤΩΡ FMΜέλος του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, Εταιρεία συντήρησης και λειτουργίας εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ζητά για τη στελέχωση του τμήματος απόμακρης παρακολούθησης (monitoring) Ηλεκτρολόγο Τεχνολόγο Μηχανικό στην έδρα της, με ανάλογη προϋπηρεσία

Αντικείμενο Εργασίας

 • Απόμακρη παρακολούθηση ηλεκτρικών μεγεθών.
 • Παρακολούθηση ενεργειακών αποδόσεων εγκαταστάσεων ΑΠΕ.
 • Παρακολούθηση μετεωρολογικών δεδομένων.
 • Υποστήριξη τεχνιτών μέσω του προγράμματος απομακρυσμένης παρακολούθησης.
 • Εντοπισμός βλαβών και ενημέρωση του υπεύθυνου μηχανικού.
 • Υποστήριξη των μηχανικών έργου σε θέματα υπολογισμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.


Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο ηλεκτρολόγου μηχανικού τεχνολογικής εκπαίδευσης.
 • Προϋπηρεσία σε ανάλογη εργασία τουλάχιστον δύο (2) ετών.
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες/αργίες.
 • Ικανότητα εργασίας μόνος/η ή σε ομάδα.
 • Γνώσεις χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Microsoft Office).
 • Γνώση Αγγλικής γλώσσας.
 • Χειρισμός προγράμματος PVSYST.
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά).
 • Γνώση σχεδιαστικού προγράμματος Autocad


Αποστολή βιογραφικών στο email: Electr1@aktorfm.gr