Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς Αγγλικής Γλώσσας από το ΕΑΠ
7/9/2015 Εκδηλώσεις - Σεμινάρια - Προγράμματα  
Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς Αγγλικής Γλώσσας από το ΕΑΠ

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο διοργανώνει Πρόγραμμα για καθηγητές Αγγλικής γλώσσας με πρωτοποριακό επιμορφωτικό υλικό (κείμενα, παραδείγματα, βίντεο κ.ά.) και με τις προδιαγραφές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Το Πρόγραμμα διαρκεί από 1η Οκτωβρίου 2015 έως 31η Ιανουαρίου 2016. Περιλαμβάνει 150 ώρες (16 ώρες συναντήσεις που παρακολουθούνται διά ζώσης ή on-line και 134 ώρες μελέτη υλικού, καθώς και εκπόνηση δραστηριοτήτων και τελικής εργασίας). Οι συνολικά τρεις (3) συναντήσεις διεξάγονται Σαββατοκύριακα.

Στόχοι

Στο τέλος του Προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έχουν αναπτύξει γνώσεις και ικανότητες που αφορούν: α) στην προετοιμασία, το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, β) στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη σύγχρονη τάξη, γ) στην υιοθέτηση και εφαρμογή μιας παιδαγωγικής προσέγγισης με επίγνωση της Αγγλικής ως διεθνούς κοινής γλώσσας επικοινωνίας, δ) στις μεθόδους και πρακτικές της Διά Βίου Μάθησης/ Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Έμφαση δίνεται στην προώθηση του αναστοχασμού και της κριτικής σκέψης των συμμετεχόντων.

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Η Βεβαίωση Παρακολούθησης, που χορηγείται μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος, αφορά επιμόρφωση στο διδακτικό αντικείμενο της διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας και στις εφαρμογές των νέων τεχνολογιών (σημασία του διαδικτύου στη χρήση της Αγγλικής, τρόποι αξιοποίησης στην εκπαιδευτική πράξη κ.α.).

Σε ποιους απευθύνεται:

  • Εκπαιδευτικούς Αγγλικής Γλώσσας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης
  • Εκπαιδευτικούς Αγγλικής Γλώσσας με επάρκεια και άδεια διδασκαλίας


Οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα πρέπει είτε να είναι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί, είτε να έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε τάξη καθ? όλη τη διάρκεια του Προγράμματος. Επίσης, η πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι αναγκαία για την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος.

Στο Πρόγραμμα δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής εγγεγραμμένοι φοιτητές σε οποιοδήποτε Πρόγραμμα Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Υπεύθυνοι

Ο επιστημονικός υπεύθυνος του Προγράμματος, Δρ. Νίκος Σηφάκις, είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του ΕΑΠ, Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης Καθηγητών Αγγλικής, με διεθνή εμπειρία και δημοσιευμένη έρευνα στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών ενηλίκων, καθώς και στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην Αγγλική ως διεθνή κοινή γλώσσα επικοινωνίας. Στο Πρόγραμμα διδάσκει ο ίδιος και η Στεφανία Κορδία, Υποψήφια Διδάκτωρ του ΕΑΠ, με σημαντική γνώση και εμπειρία στους θεματικούς άξονες του προγράμματος.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο επιμορφωτικό πρόγραμμα από 25/08/15 μέχρι 20/09/2015 ή μέχρι συμπλήρωσης του αριθμού των θέσεων. Λόγω συγκεκριμένου αριθμού θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Κόστος Συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 280 ευρώ ανά εκπαιδευόμενο.

Για να δείτε την αναλυτική ανακοίνωση για το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας πατήστε εδώ.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με την κ. Μάγδα Κολοβού στο 210-9097216 από Δευτέρα έως Παρασκευή (ώρες επικοινωνίας 14:00-16:00) ή να στείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση mkolovou@eap.gr.