Ευκαιρία εργασίας στην εταιρεία Public
9/9/2015 Ευκαιρίες Εργασίας  
Ευκαιρία εργασίας στην εταιρεία Public

Το Public που προσφέρει τον πλουσιότερο συνδυασμό προϊόντων τεχνολογίας & ψυχαγωγίας, επιθυμεί να διευρύνει την ομάδα του και να προσλάβει για τη Διεύθυνση Marketing & e-Commerce:

Η θέση αναφέρεται στον Tech Content Marketing Supervisor της εταιρείας, του τμήματος Tech Content Marketing.

Web Content Marketing Executive (Κωδ. Θέσης: CDIG/0915 WCM_Ex)

Περιγραφή θέσης:

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να είναι εξοικειωμένος με το περιβάλλον του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce) τουλάχιστον ως πελάτης, καθώς και τη συμπεριφορά του διαδικτυακού καταναλωτή. Θα είναι μέρος της ομάδας που ευθύνεται για την καθημερινή παρακολούθηση και ενημέρωση της ιστοσελίδας, θα δημιουργεί content για νέα προϊόντα και θα συμμετέχει σε έργα ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce projects). Η παρακολούθηση των τάσεων και του ανταγωνισμού θα πρέπει να είναι μέρος της φύσης του.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ σε Marketing, Information Technology / Πληροφορική ή e-Commerce
 • Αρίστη γνώση χρήσης Η/Υ και Internet
 • Υψηλό επίπεδο εξοικείωσης με την τεχνολογία, τα προϊόντα και τις τάσεις της
 • Πολύ καλό επίπεδο copyrighting και πολύ καλή σχέση με τα νούμερα
 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες)


Επιθυμητά Προσόντα

 • Ικανότητες δημιουργίας εμπορικών ενεργειών και αντίστοιχο copywriting/editing
 • Γνώση Adobe Photoshop και HTML κώδικα
 • Άριστες αναλυτικές και οργανωτικές ικανότητες
 • Ικανότητα διαχείρισης ομάδας
 • Υψηλό αίσθημα ευθύνης και έμφαση στη λεπτομέρεια
 • Αυτοπαρακίνηση, ενθουσιασμός και πάθος
 • Ισχυρό ομαδικό πνεύμα, λήψη πρωτοβουλιών και καινοτόμος σκέψη


Η εταιρεία παρέχει

 • Ελκυστικό πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών
 • Διαρκή εκπαίδευση
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση


AΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ