Online "Γενικό Mini MBA" από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
10/9/2015 Μεταπτυχιακά Προγράμματα  
Online "Γενικό Mini MBA" από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου διοργανώνουν το online Πρόγραμμα "Γενικό Mini MBA".

Στα πλαίσια του προγράμματος διδάσκονται όλες οι σύγχρονες αντιλήψεις της διοίκησης και των επιμέρους τομέων που έχουν αναπροσδιορίσει την γενικότερη αντίληψη του πεδίου της διοίκησης οργάνωσης των επιχειρήσεων / οργανισμών στις αρχές του εικοστού πρώτου αιώνα: Αρχές Αποτελεσματικού Μάνατζμεντ, Μεθοδολογία Έρευνας, Μέθοδοι Βελτίωσης των Λειτουργιών / Υπηρεσιών Επιχειρήσεων, Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, Στρατηγική Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ, Εισαγωγή στη Λογιστική, Οικονομική των Επιχειρήσεων, Αρχές Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, Ειδικά Θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Διοικητική Επιστήμη. Η απόκτηση (αφομοίωση) των γνώσεων αξιολογείται στο τέλος κάθε θεματικής ενότητας μέσα από την εκπόνηση μιας σύντομης εργασίας.

Επιστημονικά Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο Νικόλαος Κωνσταντόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Αναλυτικές πληροφορίες για το Πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε εδώ.

Τα Προγράμματα δια βίου μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τα Προγράμματα Διά βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου αξιοποιώντας και διευρύνοντας τη βραβευμένη σε Ευρωπαϊκό επίπεδο εμπειρία και τεχνογνωσία του στην οργάνωση και λειτουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων μέσω ηλεκτρονικής μάθησης, συνεχίζουν με εξαιρετική επιτυχία από το 2012 μέχρι σήμερα την υλοποίηση καινοτόμων εξ αποστάσεως Επιμορφωτικών Προγραμμάτων επαγγελματικής επιμόρφωσης και εξειδίκευσης σε επιστημονικά πεδία αιχμής.

Τα e-learning Επιμορφωτικά μας Προγράμματα, σας δίνουν τη δυνατότητα να βελτιώσετε τα επαγγελματικά σας προσόντα και τη θέση σας στην αγορά εργασίας αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα που σας παρέχουν:

  • Διδασκαλία από Καθηγητές/τριες Πανεπιστημίου και ειδικούς επιστήμονες/ισσες του Πανεπιστημίου Αιγαίου και άλλων Α.Ε.Ι της χώρας ή του εξωτερικού
  • Διεξαγωγή μαθημάτων αποκλειστικά εξ αποστάσεως μέσω e-learning
  • Διαδραστική μάθηση και διεξαγωγή τηλεδιασκέψεων
  • Δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε περισσότερα από 30 Επιμορφωτικά Προγράμματα, πολλά από τα οποία προσφέρονται για πρώτη φορά εξ αποστάσεως στην Ελλάδα
  • Δυνατότητα διαμόρφωσης ατομικού φακέλου επιμόρφωσης (portfolio) και ατομικού «μονοπατιού μάθησης» επιλέγοντας ανάμεσα σε περισσότερες από 100 αυτοτελείς Διδακτικές Ενότητες
  • Χορήγηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης με αναγραφόμενες Ώρες Φόρτου Εργασίας και Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET) με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα
  • Προσιτά δίδακτρα και Μεγάλες Εκπτώσεις για Ανέργους/ες, Φοιτητές/τριες, κατόχους της Κάρτας Νέων, Πολύτεκνους-τρίτεκνους, ΑμΕΑ κ.α..


Στόχος είναι η ενεργή συμβολή του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην ανάπτυξη και ενίσχυση του ανθρωπίνου δυναμικού μέσα από τη συνεχιζόμενη, δια βίου μάθηση και την αδιάλειπτη πρόσβαση στην έγκυρη, επιστημονική γνώση, μέσα από επιμορφωτικά προγράμματα που θα είναι προσβάσιμα ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο, εργασιακή κατάσταση, τόπο κατοικίας, κ.λπ.

Τα Προγράμματα Επιμόρφωσης προσφέρουν επιμόρφωση και επαγγελματική εξειδίκευση, αλλά και προσωπική ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων σε άτομα που δεν έχουν την δυνατότητα πρόσβασης σε γνώσεις και δεξιότητες που παραδοσιακά διδάσκονται από τα Πανεπιστήμια σε φοιτητές/τριες των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών κύκλων σπουδών.

Παρέχουν ως εκ τούτου καλύτερες ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης ή εξέλιξης στον εργασιακό χώρο αλλά και εναλλακτικές ευκαιρίες προσωπικής εκπαίδευσης/μόρφωσης. Τα Προγράμματα αυτά, δίνουν την ευκαιρία συμμετοχής σε υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, η οποία μπορεί να γίνεται πρωινές ώρες, ή απογευματινές ώρες, σε εργασιακές ημέρες ή τα Σαββατοκύριακα, κατά την χειμερινή ή την θερινή περίοδο.

Η διδασκαλία και μάθηση βασίζονται κυρίως στην ασύγχρονη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού προκειμένου να εξασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία του/της εκπαιδευόμενου/ης και κατά περίπτωση πραγματοποιείται και σύγχρονη μάθηση μέσω συστήματος σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Μέσα σε λιγότερο από 3 χρόνια, περισσότερα από 2.000 άτομα και περισσότεροι/ες από 60 επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων, επέλεξαν τα Προγράμματα μας συμμετέχοντας μέχρι στιγμής σε περισσότερες από 400 Διδακτικές Ενότητες και 70 Επιμορφωτικά Προγράμματα, που υλοποιούνται με την υποστήριξη περισσότερων από 500 Επώνυμων Καθηγητών/τριών Πανεπιστημίου και εξειδικευμένων επαγγελματιών από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, καθώς και από άλλα Ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού.

Για περισσότερες πληροφορίες για όλα τα προσφερόμενα Επιμορφωτικά Προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα e-epimorfosi.aegean.gr ή βρείτε τη σχετική σελίδα στο facebook.