Θέσεις εργασίας στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών
21/9/2015 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέσεις εργασίας στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών

Η Υπηρεσία Ασύλου του Υπ. Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης προτίθεται να προσλάβει 5 άτομα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 17/5/2016, ως ακολούθως:

5 ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Σάμου

Περίοδος Υποβολής: 29/09/2015-08/10/2015

Τηλέφωνο: 210 6988582, 210 6988515, 210 6888583

Προκήρυξη


Πηγή: careerinprogress.gr