Θέση εργασίας στην εταιρεία Ελληνική Τεχνική Εργαστηρίων Στρατάκη-Δήμου Α.Ε.
28/9/2015 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέση εργασίας στην εταιρεία Ελληνική Τεχνική Εργαστηρίων Στρατάκη-Δήμου Α.Ε.

Η εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Στρατάκη-Δήμου Α.Ε. (Hel-Lab-Tech SA) , δραστηριοποιείται κυρίως στους τομείς ποιοτικού ελέγχου τροφίμων και βιομηχανίας καλουπιών χαρτοκοπής-δερματοκοπής, ως εμπορική αντιπροσωπεία. Η εταιρεία στο Περιστέρι Αττικής, αναζητά:

Τεχνικό Ηλεκτρολόγο (άντρα)


Προσόντα υποψήφιου:

  • Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας/Μεταδευτεροβάθμιας κατεύθυνσης Ηλεκτρολογίας
  • Καλή γνώση Αγγλικών
  • Καλή γνώση χρήσης Η/Υ
  • Ηλικίας έως 40 ετών
  • Ενεργή κάρτα ανεργίας.


Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.hel-lab-tech.gr
Για αποστολή βιογραφικού: info@hel-lab-tech.gr
Για τηλεφωνική επικοινωνία: 2105732024.

(Πηγή: Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ.)