"Εισαγωγή στη Διοίκηση Έργων" από το Πανεπιστήμιο Πειραιά
28/9/2015 Εκδηλώσεις - Σεμινάρια - Προγράμματα  
"Εισαγωγή στη Διοίκηση Έργων" από το Πανεπιστήμιο Πειραιά

Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Τμήματος Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς διοργανώνει το σεμινάριο-μάθημα "Εισαγωγή στη Διοίκηση Έργων".

Στόχος Μαθήματος

Το μάθημα ασχολείται με τη μελέτη της διοίκησης έργων εξετάζοντας συνολικά ένα έργο από την απόφαση υλοποίησής του μέχρι την ολοκλήρωσή του. Παρουσιάζεται βήμα-προς-βήμα η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου προγράμματος έργου, το οποίο περιλαμβάνει το καταστατικό του, την αναλυτική τεκμηρίωση του φυσικού αντικειμένου, το σύνολο του χρονικού προγραμματισμού, την ανάπτυξη του προϋπολογισμού, το σχέδιο στελέχωσης και το σχεδιασμό αντιμετώπισης κινδύνων. Σε κάθε μία από τις ενότητες του μαθήματος παρουσιάζονται συγκεκριμένες τεχνικές και παγκόσμια πρότυπα, τα οποία υποστηρίζουν την ορθή ανάπτυξη προγραμμάτων έργων και παρέχουν αξιόπιστους ποσοτικούς δείκτες που υποστηρίζουν την παρακολούθηση της φυσικής και οικονομικής προόδου των έργων. Οι στόχοι του μαθήματος είναι: (α) η εκμάθηση των βασικών εννοιών, μεθοδολογιών και τεχνικών σύγχρονης διοίκησης έργων, (β) η κατανόηση της αναγκαιότητας εναρμόνισης της διοίκησης έργων με τη στρατηγική, τις αξίες και τους στόχους ενός οργανισμού καθώς και η αίσθηση των πολυδιάστατων επιπτώσεων που έχουν τα έργα στο συνολικό περιβάλλον που εκτελούνται, (γ) η εξοικείωση με τις πλέον διαδεδομένες και παγκοσμίως αποδεκτές τεχνικές και πρότυπα που διευκολύνουν τη διοίκηση έργων και αποτελούν την κοινή διεθνή γλώσσα συνεννόησης στα θέματα αυτά, και (δ) η παρουσίαση με το μεθοδολογικό πλαίσιο επιλογής, ανάπτυξης, εκτέλεσης και παρακολούθησης έργων.

Διδάσκων του προγράμματος είναι ο Δημ. Εμίρης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Αναλυτικά το Περιεχόμενο του Μαθήματος ανά εβδομάδα μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Σκοπιμότητα Διεξαγωγής του Μαθήματος

Η διοίκηση έργων ασχολείται με τη μεθοδολογία, τα εργαλεία και τις τεχνικές σωστής επιλογής, σχεδιασμού, προγραμματισμού, εκτέλεσης και παρακολούθησης ενός έργου. Στο αρχικό της στάδιο, περιλαμβάνει τη μελέτη σκοπιμότητας ενός έργου και την αρχική αξιολόγηση του από τεχνικής, οικονομικής, χρηματοδοτικής, κοινωνικής, ενεργειακής και περιβαλλοντικής άποψης. Στα επόμενα στάδια ασχολείται, μεταξύ άλλων, με την ανάλυση, οργάνωση, εκτίμηση, χρονικό και οικονομικό προγραμματισμό, διοίκηση ποιότητας και ανάλυση κινδύνων ενός έργου.

Διερευνώντας τα προγράμματα σπουδών αρκετών ΑΕΙ κατά τη δεκαετία του '90 διαπιστώνεται ότι σε πολύ λίγα Τμήματα η Διοίκηση Έργων αποτελούσε μέρος του προγράμματος σπουδών. Η δεκαετία 2000-2010 έφερε στο προσκήνιο την αναγκαιότητα του αντικειμένου, κυρίως εξαιτίας των έργων που εκπονήθηκαν στην Ελλάδα το αντίστοιχο διάστημα και της επαφής με τις βέλτιστες πρακτικές ξένων εταιρειών που αφύπνισαν τον τεχνικό και επιστημονικό κόσμο ως προς την αναγκαιότητα λήψης γνώσεων από το πρώτο κιόλας πτυχίο. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι η Διοίκηση Έργων εφαρμόζεται όχι μόνο σε τεχνικά έργα αλλά επίσης, και κυρίως, σε πλήθος άλλων έργων, όπως έργα πληροφορικής, έργα συντήρησης, φαρμακευτικά έργα, κλπ.

Το παρόν μάθημα απευθύνεται όχι μόνο σε όσους ασχολούνται με έργα (projects) από την τεχνική πλευρά αλλά και σε όσους εμπλέκονται στο στρατηγικό σχεδιασμό και την αξιολόγηση επενδυτικών αποφάσεων που σχετίζονται με έργα, καθώς και σε όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ευρύ γνωσιακό υπόβαθρο προκειμένου να το χρησιμοποιήσουν στην εργασία τους ή να επιδιώξουν επαγγελματική πιστοποίηση στη διοίκηση έργων.

Δείτε εδώ όλα τα σεμινάρια της 6ης Θεματικής Ενότητας: Διοίκηση & Χρηματοδότηση Μεγάλων Έργων (Project Management).Διοίκηση & Χρηματοδότηση Μεγάλων Έργων (Project Management).

Διάρκεια - Αιτήσεις

Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 3 μήνες (12 εβδομάδες). Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως 14 Οκτωβρίου, μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος elearning.xrh.unipi.gr, ενώ τα μαθήματα ξεκινούν 19 Οκτωβρίου .

Το Πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς:

  • Λειτουργεί με επιτυχία για 8η συνεχή χρονιά, έχει εκπαιδεύσει περίπου 5.500 άτομα και ανταποκρίνεται με επιτυχία στις προσδοκίες των εκπαιδευομένων του όπως καταδεικνύουν οι υψηλοί δείκτες ικανοποίησης των αξιολογήσεων.
  • Έχει επιλεγεί από 200 και άνω επιχειρήσεις για την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού τους.
  • Το Πρόγραμμα Σπουδών αποτελείται από 75 εξειδικευμένα μαθήματα που συνδέουν θεωρία και πράξη και συνεχώς επικαιροποιείται καλύπτοντας την ανάγκη για διαρκή αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ατόμων, ώστε να ανταπεξέρχονται στο σημερινό, σύγχρονο και ιδιαίτερα απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον.
  • Προσφέρει ένα ευέλικτο πρόγραμμα εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης που καταργεί χωροχρονικά όρια και παρέχει ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης σε όλους ανεξαρτήτως περιοχής κατοικίας και καθημερινών υποχρεώσεων , δίνοντας τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να το παρακολουθούν από οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή έχουν ελεύθερο χρόνο. Η παρακολούθηση γίνεται αποκλειστικά από το Διαδίκτυο μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης και παρέχεται συνεχής εκπαιδευτική υποστήριξη. Χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιά.
  • Διεξάγεται υπό την επιστημονική εποπτεία ενός εκ των αναμφισβήτητα κορυφαίων Ακαδημαϊκών Τμημάτων της χώρας.
  • Συνεργάζεται με έμπειρους διδάσκοντες - μέλη ΔΕΠ και καταξιωμένους επαγγελματίες - παρέχει ποιοτικό ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και άμεση υποστήριξη σε όλα τα στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στις συνεργασίες συγκαταλέγονται η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας για την διεξαγωγή των μαθημάτων της 7ης Θεματικής Ενότητας και η TUV ACADEMY για τη διεξαγωγή της 4ης Θεματικής Ενότητας.
  • Έχει μειώσει τα δίδακτρα προς όλους τους συμμετέχοντες, έχει θεσπίσει καταβολή μειωμένων διδάκτρων σε ανέργους, πολύτεκνους (τρίτεκνους), ΑμεΑ, αποφοίτους ή φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, συμμετέχοντες που έχουν παρακολουθήσει κάποιο μάθημα προηγούμενου κύκλου ή θα παρακολουθήσουν ταυτόχρονα τουλάχιστον δύο μαθήματα.
  • Έχει πιστοποιηθεί από την TUV Austria Hellas σύμφωνα με το Πρότυπο EN ISO 9001:2008 για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει (Νο.:01012153).