Θέση εργασίας στην Καπνοβιομηχανία ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε
29/9/2015 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέση εργασίας στην Καπνοβιομηχανία ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε

Η Καπνοβιομηχανία ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε., η μεγαλύτερη Ελληνική Καπνοβιομηχανία στα πλαίσια της περαιτέρω ανάπτυξής της στην Ελληνική αγορά, επιθυμεί να προσλάβει Προωθήτρια Πωλήσεων πλήρους απασχόλησης.

Περιγραφή θέσης
  • Υλοποίηση προγραμμάτων προώθησης πωλήσεων
  • Δημιουργία αναφορών πωλήσεων

Προφίλ υποψηφίων
  • Εμπειρία σε promotion τσιγάρων
  • Άριστη επικοινωνιακή ικανότητα
  • Δυνατότητα ταξιδίων εκτός Αθηνών
  • Άριστη γνώση Microsoft Office
  • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου
  • Ηλικία έως 28 ετών

Αμοιβή

Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών καθώς και άριστες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Παρακαλώ αποστείλετε το βιογραφικό μαζί με μία πρόσφατη φωτογραφία σας,
στην ακόλουθη διεύθυνση:

Email: hr@karelia.gr
Υπ” όψιν: Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού
Ref. Code: ΚΠΠ2015