Θέσεις εργασίας στον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ.)
2/10/2015 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέσεις εργασίας στον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ.)

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης(Δ.Ο.Μ.) ιδρύθηκε το 1951 και είναι ο κορυφαίος διακυβερνητικός οργανισμός στον τομέα της μετανάστευσης ενώ συνεργάζεται στενά με κυβερνητικούς, διακυβερνητικούς και μη-κυβερνητικούς εταίρους. Ο Δ.Ο.Μ αναζητά:

1. Κοινωνικούς Λειτουργούς και Ψυχολόγους για την Ελληνική Περιφέρεια

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ψυχολογία ή Ανώτερης/Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Κοινωνική Εργασία.
 • Μεταπτυχιακές σπουδές εξειδίκευσης σε σχετικό πεδίο θα θεωρηθούν πρόσθετο προσόν.
 • Τουλάχιστον τριετή επαγγελματική εμπειρία σε προγράμματα που αφορούν την Μετανάστευση ή/και την Προστασία Προσφύγων, Αιτούντων Άσυλο.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Άριστη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών/προγραμμάτων.
 • Διαθεσιμότητα για ταξίδια, μετακινήσεις.


2 . Πολιτικούς και Κοινωνικούς επιστήμονες για την Ελληνική Περιφέρεια

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης στις Πολιτικές και Κοινωνικές Επιστήμες
 • Μεταπτυχιακές σπουδές εξειδίκευσης σε σχετικό πεδίο θα θεωρηθούν πρόσθετο προσόν.
 • Τουλάχιστον τριετή επαγγελματική εμπειρία σε προγράμματα που αφορούν την Μετανάστευση ή/και την Προστασία Προσφύγων, Αιτούντων Άσυλο.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Άριστη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών/προγραμμάτων.
 • Διαθεσιμότητα για ταξίδια, μετακινήσεις.


3. Πολιτισμικούς Διαμεσολαβητές στα Ουρντού, Αραβικά, Γαλλικά και Φαρσί για την Ελληνική Περιφέρεια.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Άριστη γνώση των Αραβικών ή Ουρντού ή Φαρσί
 • Άριστη Γνώση της Ελληνικής
 • Διετή προϋπηρεσία ως πολιτισμικός διαμεσολαβητής


Αποστολή Βιογραφικών έως 9/10/2015


Ιστοσελίδα