Δωρεάν Μαθήματα Γερμανικής γλώσσας από το ΑΠΘ
6/10/2015 Εκδηλώσεις - Σεμινάρια - Προγράμματα  
Δωρεάν Μαθήματα Γερμανικής γλώσσας από το ΑΠΘ

Το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών θα προσφέρει για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, αποκλειστικά και μόνο σε προπτυχιακούς φοιτητές-τριες του Αριστοτελείου πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης δωρεάν μαθήματα γερμανικής γλώσσας κατά το χρονικό διάστημα από 19 Οκτωβρίου 2015 έως 27 Μαΐου 2016.

Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων στη γερμανική γλώσσα (επίπεδο Α1-Β2).

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι απαραίτητη και ανελλιπής (τουλάχιστον το 80% των συνολικών ωρών παρακολούθησης). Στο τέλος κάθε εξαμήνου θα διενεργούνται εξετάσεις επίδοσης. Θα αποδοθούν 2 πιστωτικές μονάδες (ECTS)/εξάμηνο.

Στο τέλος του προγράμματος θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Όσοι φοιτητές και όσες φοιτήτριες ενδιαφέρονται, καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας τη σχετική online αίτηση, η οποία βρίσκεται στον ιστότοπο του ΚΔΞΓ http://www.lance.auth.gr (στις ανακοινώσεις).

Υποβολή Αιτήσεων

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 11 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 12:00 μ.