Ανοιχτές θέσεις εργασίας στα Praktiker
8/10/2015 Ευκαιρίες Εργασίας  
Ανοιχτές θέσεις εργασίας στα Praktiker

Για κατάστημα στον Νομό Αττικής, δυναμικούς και επικοινωνιακούς υποψηφίους για την στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Προϊστάμενος Περιοχής Καταστήματος ( Store Area Manager )

Περιγραφή Θέσης:

 • Συντονίζει και ελέγχει την προώθηση πωλήσεων και την ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών του τμήματος του, ώστε να επιτυγχάνονται οι ποσοτικοί και ποιοτικοί στόχοι, εφαρμόζοντας την εμπορική πολιτική της εταιρείας.
 • Καθοδηγεί και συντονίζει τους υφιστάμενους του και μεριμνά για τη συνεχή ενημέρωση, επιμόρφωση ,επαγγελματική τους ανάπτυξη και αξιολόγηση.
 • Διατηρεί άμεση συνεργασία με τους προμηθευτές για την ανανέωση ή προώθηση των εμπορευμάτων.
 • Ενημερώνεται για τον ανταγωνισμό και νέες τάσεις τις αγοράς, με σκοπό να προτείνει ιδέες και βελτιωτικές προτάσεις.


Προφίλ Υποψηφίου:

 • Κάτοχος Πτυχίου Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής
 • Διαθέτει τουλάχιστον 3 έτη εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση ευθύνης
 • Διαθέτει εμπειρία διοίκησης ομάδας υφισταμένων
 • Καλή γνώση αγγλικών και χρήσης Η/Υ
 • Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
 • Ικανότητα ανάπτυξης σταθερών επαγγελματικών σχέσεων
 • Συνεργασία και Ομαδικότητα
 • Ικανότητα αναγνώρισης ευκαιριών και εξελίξεων στην αγορά.


Η εταιρία προσφέρει :

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Επιπρόσθετη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
 • Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Δυνατότητα ανάπτυξης


Για το κατάστημα στην
Μάνδρα Αττικής, υποψηφίους για την στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Προϊστάμενος Διεργασιών E shop

Περιγραφή Θέσης:

 • Συντονίζει και ελέγχει τις διαδικασίες ηλεκτρονικής και τηλεφωνικής παραγγελιοληψίας, καταχώρησης, συλλογής παραγγελιών και συσκευασίας, έκδοσης παραστατικών και παράδοσης εμπορευμάτων στους πελάτες μας.
 • Διασφαλίζει την επίτευξη των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων του τμήματος, εφαρμόζοντας τις πολιτικές και διαδικασίες της εταιρείας.
 • Καθοδηγεί και συντονίζει τους υφιστάμενους του και μεριμνά για τη συνεχή ενημέρωση, επιμόρφωση ,επαγγελματική τους ανάπτυξη και αξιολόγηση.
 • Αναπτύσσει και διατηρεί σταθερές επαγγελματικές σχέσεις με συνεργάτες
 • Ενημερώνεται για τον ανταγωνισμό και νέες τάσεις τις αγοράς, με σκοπό να προτείνει ιδέες και βελτιωτικές προτάσεις.
 • Η θέση αναφέρεται στον Διευθυντή καταστήματος Μάνδρας


Προφίλ Υποψηφίου:

 • Κάτοχος πτυχίου Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής
 • Διαθέτει τουλάχιστον 3 έτη εμπειρίας σε θέση ευθύνης τμήματος Logistics/αποθήκης εμπορικής εταιρίας
 • Η εμπειρία στον κλάδο της εξυπηρέτησης πελατών, κατά προτίμηση λιανικού εμπορίου, θα συνεκτιμηθεί.
 • Διαθέτει εμπειρία διοίκησης ομάδας
 • Καλή γνώση αγγλικών και χρήσης Η/Υ
 • Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
 • Συνεργασία και Ομαδικότητα


Η εταιρία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Επιπρόσθετη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
 • Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχή εκπαίδευση & Δυνατότητες ανάπτυξης


ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ