Το επαγγελματικό Mentoring στις σωστές διαστάσεις του
14/10/2015 Επιχειρηματικότητα  
Το επαγγελματικό Mentoring στις σωστές διαστάσεις του

To mentoring είναι ένας προσωποκεντρικός μαθησιακός διάλογος που στοχεύει περισσότερο στην ανάπτυξη σοφίας, μέσω αναστοχαστικής πρακτικής, παρά στην απλή μεταβίβαση γνώσης. Το mentoring τείνει να είναι μια μεσο-μακροπρόθεσμη σχέση που εστιάζει σε θέματα καριέρας ή άλλα περισσότερο ολιστικά θέματα.

Ο μέντορας αλληλεπιδρά με κάθε άτομο ή ομάδα εφαρμόζοντας κατάλληλες μεθόδους, βασιζόμενος σε πρότυπα δεοντολογίας και οι μέθοδοί του αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν την εισαγωγή υποδείγματος, τη διευκόλυνση ανταλλαγής συστάσεων, την υποστήριξη ανάπτυξης δικτύων και την ερμηνεία πολιτικών ενός οργανισμού ή ενός επαγγέλματος.

Στο πλαίσιο αυτό οι επιχειρήσεις μπορούν να ωφεληθούν πολλαπλά από την εφαρμογή των προγραμμάτων mentoring. Μερικά από αυτά τα οφέλη είναι η ανάπτυξη επιτυχημένων διοικητικών στελεχών, η αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων, η μείωση των παραιτήσεων κάποιων εργαζομένων και η ανάπτυξη κουλτούρας μάθησης στο εσωτερικό της επιχείρησης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις εφαρμόζεται ως τμήμα του σύγχρονου μάνατζμεντ με έμφαση στη διαχείριση της ποικιλομορφίας (diversity management).

Ένα από τα πρακτικά οφέλη, είναι η χαρτογράφηση των δομικών και πολιτισμικών εκείνων παραγόντων (εταιρική κουλτούρα), οι οποίοι επιδρούν στην εξέλιξη των στελεχών σε θέσεις διοικητικής ευθύνης. Τέλος, η σύνδεση των ατομικών στόχων των συμβουλευόμενων με τους στόχους της επιχείρησης, προσφέρει τις καλύτερες ευκαιρίες για επιτυχία και παράλληλα δημιουργεί για την επιχείρηση ένα σημαντικό «αποθεματικό» σε ταλέντα, γνώσεις, κίνητρα και δεξιότητες.

Ωστόσο οφέλη δεν υπάρχουν μόνο για τις επιχειρήσεις αλλά και για τους καθοδηγούμενους (mentees). Η σχέση που δημιουργείται μέσα από το mentoring, μπορεί να αποτελέσει μοχλό για την επαγγελματική αλλά και την προσωπική τους ανάπτυξη, αφού μέσω αυτού τους δίνεται η ευκαιρία να αναπτύξουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες και να αυξήσουν την αυτοπεποίθησή τους, να βελτιώσουν την αποδοτικότητά τους και να διευρύνουν τα προσωπικά και επαγγελματικά τους δίκτυα, να κοινωνικοποιηθούν γρηγορότερα και ευκολότερα μέσα στην επιχείρηση, να παίρνουν ικανοποίηση από την εργασία τους, να επιτυγχάνουν ευκολότερα προαγωγές, και να έχουν υψηλότερες αποδοχές, να αποκτούν μεγαλύτερη επαγγελματική κινητικότητα και γκάμα εναλλακτικών επιλογών απασχόλησης και εν τέλει να επιτυγχάνουν τους επαγγελματικούς στόχους που έχουν θέσει.

Σε άλλες περιπτώσεις (εκπαιδευτικό mentoring), τους δίνεται η ευκαιρία να αποκτήσουν νέες γνώσεις, επαγγελματικές και κοινωνικές δεξιότητες μέσω μαθητείας (on-the-job-training) και μικρών projects τα οποία αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν. Επιπλέον, μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο υποβοήθησης του life management, το οποίο σημαίνει την υποστήριξη για τον σχεδιασμό και τη δημιουργική διαχείριση των σταδίων ζωής καθώς και της μετάβασης σε νέους ρόλους που όλοι καλούνται να αναλάβουν κατά τη διάρκεια της εργασιακής ζωής. Μέσα από την υποστήριξη του μέντορα, τη διαβίβαση θετικών αισθημάτων –σεβασμό, εκτίμηση – και την επίδειξη ενσυναίσθησης για τα προβλήματα και τις ανησυχίες του, ο μέντορας επιτυγχάνει την ενδυνάμωση των καθοδηγούμενων.

Όσον αφορά τη μεθοδολογία υλοποίησης των συνεδρίων mentoring, κεντρικής σημασίας είναι η οικοδόμηση σχέσης αμοιβαίας εμπιστοσύνης, η σαφής διατύπωση του επιδιωκόμενου στόχου και η κοινή αναγνώριση και αποδοχή της ολοκλήρωσης και λήξης της συμβουλευτικής σχέσης.

Η Positivity Coaching, μέλος του διεθνούς δικτύου Coaching and Mentoring International (CMI) αναγνωρίζει την αξία του mentoring στο σύγχρονο περιβάλλον εργασίας και σχεδιάζει και εφαρμόζει δύο ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα mentoring για την εκπαίδευση μεντόρων και mentees σύμφωνα με τα πρότυπα του Prof. David Clutterbuck.

  1. To πρόγραμμα «Ο Επαγγελματίας Μέντορας» έχει στόχο να δημιουργήσει διευθυντικά στελέχη με το ίδιο επίπεδο επάρκειας που αναμένεται και από τους αποτελεσματικούς executive coaches. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε διευθυντικά στελέχη που θέλουν να πιστοποιηθούν, και ξεκινάει στις 15/01/2016.
  2. To πρόγραμμα « Μετάβαση από coach σε μέντορα » απευθύνεται σε έμπειρους executive coaches που θέλουν να χρησιμοποιήσουν και το mentoring στην πρακτική τους. To πρόγραμμα ξεκινάει στις 18/1/16.

 

Το βασικό πρόγραμμα διαρκεί 3 μέρες (Foundation), ηπιστοποίηση διαρκεί 9 μέρες μαζί με την εποπτεία. (Certification), ενώ ημετάβαση από coach σε μέντορα γίνεται με 3 webinars. ( Upskill).

Και τα δύο προγράμματα δίνουν έμφαση στο ρόλο του μέντορα σαν μη-κατευθυντικού, ο οποίος εκτιμά τη σοφία και την εμπειρία και τις χρησιμοποιεί προκειμένου να βοηθήσει τους πελάτες στην ποιότητα της σκέψης τους (δηλαδή χωρίς να τους λέει τι να κάνουν).

Τέλος, μερικά από τα οφέλη της εποπτείας είναι η πρόληψη προσωπικής εξουθένωσης, η αναγνώριση-εορτασμός επιτυχιών, η απόδειξη δεξιοτήτων/ γνώσεων, η ανακάλυψη τυφλών σημείων και μοτίβων συμπεριφοράς και άλλα.

Άγγελος Δερλώπας 

Ο Άγγελος Δερλώπας είναι διαπιστευμένος επαγγελματίας Coach (ICF PCC), εκπαιδευμένος εκπαιδευτής για coaches και μέντορες και πιστοποιημένος Mentor Coach. Έχει πάνω από 1000 ώρες εμπειρία σε υπηρεσίες coaching & mentoring και άλλες τόσες ως εκπαιδευτής στους ίδιους τομείς. Πραγματοποίησε σπουδές στο coaching σε Αγγλία, Ιρλανδία και ΗΠΑ. Έχει πιστοποιηθεί σε μια σειρά από εργαλεία που μετρούν τις ποιότητες μιας ομάδας (Team Diagnostics, Team 360 View, Organization View, Team Leader View). Έχοντας διανύσει 20ετή πορεία στο management, σήμερα, με μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και στη Ψυχολογία, σαν CEO της Positivity Coaching απολαμβάνει αποκλειστικές συνεργασίες με τους κορυφαίους του χώρου παγκοσμίως, και προσφέρει πιστοποιημένες εκπαιδευτικές υπηρεσίες, εξωτερικά προγράμματα mentoring και ατομικές συνεδρίες απαράμιλλης ποιότητας. Είναι ιδρυτικό μέλος του ICF Greece Chapter και Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Έχει επανειλημμένα παρουσιάσει θέματα σε σχέση με το coaching σε διεθνή συνέδρια όπως το TEDxNicosia, το World Coaching Congress 2013 και το EMCC Annual Conference 2015. Το 2013 βραβεύθηκε για την προσφορά του με το Global Coaching Leadership Award και το 2015 με CSR Bronze Award.

Πηγή: epixeiro.gr