Προπτυχιακές υποτροφίες 2015-2016 σε υποψήφιους φοιτητές από την Ελλάδα στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
18/10/2015 Υποτροφίες  
Προπτυχιακές υποτροφίες 2015-2016 σε υποψήφιους φοιτητές από την Ελλάδα στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, στα πλαίσια της πολιτικής εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, το μεγαλύτερο ελληνικό Πανεπιστήμιο εκτός Ελλάδος, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, προσφέρει συγκεκριμένο αριθμό υποτροφιών σε υποψήφιους φοιτητές από την Ελλάδα για τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Για να είναι δικαιούχος κάποιος της Υποτροφίας θα πρέπει να καλύπτει τα ακαδημαϊκά κριτήρια εισδοχής του κάθε προγράμματος, ειδικότερα δε διευκρινίζεται πως πενήντα (50) από τις υποτροφίες αυτές θα αφορούν σε σπουδές στη Νομική Ελληνικού Δικαίου.

Οι αιτήσεις, αφορούν σε όλα τα προπτυχιακά προγράμματα του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 και στην όλη διαδικασία θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων.

Ποσό Υποτροφίας

Το ύψος της υποτροφίας ανέρχεται στο 50% των διδάκτρων του 1ου έτους (πλην της Ιατρικής και της Φαρμακευτικής για τις οποίες ισχύει ειδικό καθεστώς υποτροφιών) και στο 25% κατ ελάχιστον για τα επόμενα έτη σπουδών (μπορεί να επεκταθεί και στο 50% εάν υπάρχουν υψηλές επιδόσεις ή συμμετοχή στις πρωταθλήτριες αθλητικές ομάδες του Παν/μίου Λευκωσίας).

Η Υποτροφία μπορεί να επεκταθεί στο 50% και για τα 4 έτη φοίτησης, χωρίς άλλες προϋποθέσεις, εφόσον προπληρωθούν τα δίδακτρα και των 4 ετών με την έναρξη του 1ου έτους φοίτησης.

Αναλυτικότερα:

  • οι δικαιούχοι της Υποτροφίας 50% και για τα 4 έτη, θα έχουν συνολικό οικονομικό όφελος 16.000 € ή για κάθε έτος σπουδών 4000 € (τα δίδακτρα διαμορφώνονται για τους αιτούντες από 8000€ στα 4000€ /έτος)
  • οι δικαιούχοι της Υποτροφίας 50% για το 1ο έτος και 25% για τα υπόλοιπα έτη φοίτησης, θα έχουν συνολικό οικονομικό όφελος τουλάχιστον 10.000 € (αναλυτικότερα τα δίδακτρα διαμορφώνονται για τους αιτούντες από 8000€ σε 4000€ για το πρώτο έτος και από 8000€ σε 6000 € το μέγιστο για τα επόμενα έτη φοίτησης)

 

Για τη Φαρμακευτική το κόστος μετά την υποτροφία διαμορφώνεται στα 6400 € /έτος (καταβάλλεται μόνο για τα 4 πρώτα έτη σπουδών, αφού το 5ο έτος είναι δωρεάν) και για την Ιατρική στα 14.400 € τα 3 πρώτα έτη σπουδών (από 18.000€) και στα 17.600€ τα 3 τελευταία έτη (από 22.000 €).

Η Υποτροφία αφορά σε νέους φοιτητές του Πανεπιστημίου που διαμένουν στην Ελλάδα και επιθυμούν να σπουδάσουν με φυσική παρουσία στη Λευκωσία και μόνο για κάποιο πτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Ισχύει επίσης και για όσους κατόχους πτυχίων από την Ελλάδα, μεταφέρουν πιστωτικές μονάδες και εγγράφονται σε προχωρημένο έτος σπουδών στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (λχ από Τμήμα Πολιτικών Επιστημών σε Νομική Ελληνικού Δικαίου ή από ΦΠΨ στο Τμήμα της Ψυχολογίας).

Έτσι με τον τρόπο αυτό οι υποψήφιοι φοιτητές εξ Ελλάδος, έχουν τη δυνατότητα να σπουδάσουν στη σχολή που επιθυμούν με συνολικό κόστος σπουδών παραπλήσιο με αυτό που θα κόστιζαν οι σπουδές τους σε οποιοδήποτε κρατικό Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, μακριά από την πόλη της μόνιμης κατοικίας τους.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, ως ανεξάρτητο εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προσφέρει αναγνωρισμένες σπουδές υψηλού επιπέδου σε 44 ειδικότητες μεγάλης ζήτησης όπως Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Αρχιτεκτονικής, Νομικής, Πολιτικών Μηχανικών, Μαθηματικών, Ψυχολογίας, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Η/Υ, Φυσικοθεραπείας, Παιδαγωγικής, Επιστήμης Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ), Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Μουσικής, Χορού κλπ. είναι αναγνωρισμένο τόσο από τα Υπουργεία Παιδείας της Κύπρου και της Ελλάδος, όσο και από τον ΔΟΑΤΑΠ σαν ομοταγές και ισότιμο προς τα ελληνικά ΑΕΙ, προσφέρει δε πλήρως αναγνωρισμένα προγράμματα προπτυχιακού (Bachelor), μεταπτυχιακού (Μaster) και διδακτορικού (Ph.D) επιπέδου.

Αίτηση Υποτροφίας

Η συμπλήρωση της ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ είναι απαραίτητη προκειμένου να τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και δεν είναι δεσμευτική για τον αιτούντα.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες τηλ. στο 801 1000 709 (από σταθερό) ή στο 6972 089310 (από κινητό).