226 Θέσεις σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας
22/10/2015 Ευκαιρίες Εργασίας  
226 Θέσεις σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος ΑΣΕΠ 5/2015 η προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 226 συνολικά θέσεων Τακτικού Προσωπικού Πανεπιστημιακής και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Ημερομηνία Υποβολής: 02/11/2015-16/11/2015

Προκήρυξη

Πηγή: careerinprogress.gr