Οι Parking Defenders στο Getbusy.gr
6/6/2013
Loading video player...

Πως ξεκίνησε η ιδέα των Parking Defenders;

Πως ξεπέρασαν τις αρχικές δυσκολίες έναρξης της επιχείρησης τους;