Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Developing Effective Communication Skills for the Hotel & Tourism Industry
29/10/2015 Εκδηλώσεις - Σεμινάρια - Προγράμματα  
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Developing Effective Communication Skills for the Hotel & Tourism Industry

Με σκοπό την εκπαίδευση και κατάρτιση των συμμετεχόντων σε θέματα που άπτονται της αποτελεσματικής επικοινωνίας όσων ασχολούνται επαγγελματικά με τον τουρισμό, το Τμήμα Μακεδονίας της ΕΕΔΕ, διοργανώνει το 24ωρο αυτό πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη, στο χρονικό διάστημα από 6 έως 14 Νοεμβρίου 2015.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε διοικητικά στελέχη και εργαζομένους ξενοδοχείων, τουριστικών εταιριών και εν γένει σε κάθε εργαζόμενο που απασχολείται στον τομέα του τουρισμού και επιθυμεί να αναπτύξει τις επικοινωνιακές του δεξιότητες, χρησιμοποιώντας σωστά και αποτελεσματικά την Αγγλική γλώσσα. Απευθύνεται επίσης σε όσους συμμετέχουν σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις.

Το πρόγραμμα θα καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων επικοινωνίας στην Αγγλική γλώσσα όπως: Διαπολιτισμική Επικοινωνία (π.χ. κατανόηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας με άτομα διαφορετικής κουλτούρας, διαχείριση πολιτισμικών διαφορών, αποφυγή ολισθημάτων με άτομα διαφορετικής κουλτούρας), Δεξιότητες αποτελεσματικής Επικοινωνίας (face-to-face και τηλεφωνικές συνδιαλέξεις), Λεκτική και μη Λεκτική Επικοινωνία, Τεχνικές Διαπραγμάτευσης (negotiation skills), Στρατηγικές Συνομιλίας (conversation skills and small talk), Εξυπηρέτηση Πελατών, Τεχνικές Αντιμετώπισης Συγκρούσεων και Αποφυγής «Κακής Επικοινωνίας» (π.χ. "downtoning"), Βελτίωση Παραγωγής Γραπτού Λόγου (π.χ. emails: complaining and apologizing),Τεχνικές παρουσιάσεων. Η αποκλειστική χρήση της Αγγλικής γλώσσας καθ' όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου στοχεύει στην άμεση βελτίωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων.

Εισηγητής του προγράμματος είναι Δρ. Ιωάννης Καρράς που έχει ως μητρική γλώσσα την αγγλική και έχει πραγματοποιήσει σπουδές σε Πανεπιστήμια του Καναδά, της Αγγλίας και της Ελλάδας. Είναι κάτοχος δύο Προπτυχιακών τίτλων, δύο Μεταπτυχιακών τίτλων και Διδακτορικού τίτλου σπουδών στα γνωστικά αντικείμενα της αγγλικής φιλολογίας, γλωσσολογίας, διδακτικής και διαπολιτισμικής επικοινωνίας στο χώρο τον επιχειρήσεων. Έχει διδάξει σε Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστήμιου Πειραιά, του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τέλος, έχει απασχοληθεί ως εισηγητής σε σεμινάρια για στελέχη επιχειρήσεων καθώς και ως σύμβουλος διαπολιτισμικής επικοινωνίας.

Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχών στα Γραφεία της ΕΕΔΕ στη Θεσσαλονίκη, Λέοντος Σοφού 3, 8ος όροφος, τηλ. 2310 522 314 και 2310 516 639, www.eede.gr , mac-meli1@eede.gr , αρμόδια η κ. Αντα Τσιντζιράκου.