Θέσεις εργασίας στην OLYMPIC AIR
4/11/2015 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέσεις εργασίας στην OLYMPIC AIR

H OLYMPIC AIR προκειμένου να καλύψει τις επιχειρησιακές ανάγκες της αναζητά: ΙΠΤΑΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Πτυχίο CPL(A) με ATPL(A) Theory (Frozen ATPL) ή ATPL(A) και Multi Engine Instrument Rating σε ισχύ

  • Πιστοποιητικό Υγείας «Τάξης 1» σε ισχύ
  • MCC Course
  • Πτυχίο Ραδιοτηλεφωνίας
  • Πολύ καλή γνώση Ελληνικών και Αγγλικών (minimum Level 4)
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
  • DHC8 type rating θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
  • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν


Η διαδικασία επιλογής θα περιλαμβάνει:

  • Γραπτές εξετάσεις αξιολόγησης
  • Αξιολόγηση Flight Simulator
  • Συνέντευξη


Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων, έως 31.10.2015, συνοδευόμενα απαραίτητα από έγχρωμη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου, στο e-mail: hr@olympicair.com με την ένδειξη FO_10.15