Πρόγραμμα υποτροφιών SYLFF για μεταπτυχιακούς & διδακτορικούς φοιτητές από το ΕΚΠΑ
7/11/2015 Υποτροφίες  
Πρόγραμμα υποτροφιών SYLFF για μεταπτυχιακούς & διδακτορικούς φοιτητές από το ΕΚΠΑ

Το 1993 το ΕΚΠΑ συνεργάστηκε με το Ιαπωνικό Ίδρυμα Nippon Foundation για τη δημιουργία του Προγράμματος Υποτροφιών SYLFF (Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund) στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, προκειμένου να ενισχύει φοιτητές που πραγματοποιούν μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες.

Βασική επιδίωξη του Προγράμματος Υποτροφιών SYLFF είναι να προσδιορίσει και να γαλουχήσει φοιτητές με ηγετικές ικανότητες, οι οποίοι θα κληθούν να αντιμετωπίσουν σημαντικά ζητήματα στον τομέα τους.

Μέχρι σήμερα, πάνω από 15.000 φοιτητές από 69 Πανεπιστήμια σε 44 χώρες ανά τον κόσμο έχουν λάβει την Υποτροφία SYLFF. Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα SYLFF μπορείτε να αναζητήσετε στην http://www.sylff.org/.

TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SYLFF ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Η σύμβαση μεταξύ του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Ιδρύματος Sasakawa (στη συνέχεια Nippon Foundation) υπογράφηκε στις 7 Μαΐου 1993. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών, άρχισε να χορηγεί υποτροφίες σε αριστούχους μεταπτυχιακούς φοιτητές των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών το 1996. Από τότε έως σήμερα έχουν χορηγηθεί υποτροφίες σε περισσότερους από 200 φοιτητές που διακρίθηκαν για τις ακαδημαϊκές επιδόσεις και τις ηγετικές τους ικανότητες.

Το πρόγραμμα SYLFF του Πανεπιστημίου Αθηνών παρακολουθείται και συντονίζεται από 5μελή επιτροπή, πρόεδρος της οποίας είναι ο Αν. Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διεθνών Σχέσεων. Υπεύθυνος για την παρακολούθηση της πορείας του Προγράμματος και για την ενημέρωση της επιτροπής είναι ο Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων & Ιστορίας, ως αρμόδιος του Τμήματος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SYLFF

Πρόεδρος
Καθηγητής Κωνσταντίνος Μπουραζέλης, Αν. Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Διεθνών Σχέσεων

Μέλη
Καθηγητής Σταύρος Θωμαδάκης, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Καθηγητής Κώστας Δημητρακόπουλος, Πρόεδρος Τμήματος ΜΙΘΕ
Επίκουρος καθηγητής Ανδρέας Χέλμης, Τμήμα Νομικής
κ. Λουκάς Σπανός, υποψήφιος διδάκτορας και Πρόεδρος του Συλλόγου Αποφοίτων SYLFF

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ SYLFF ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2106

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) προκηρύσσει τη χορήγηση έξι (6) υποτροφιών, ύψους 5.000 δολαρίων η καθεμιά, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, σε φοιτητές μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών.

Προϋποθέσεις υποβολής αίτησης

1. Φοιτητές ηλικίας έως 35 ετών, που έχουν γίνει δεκτοί ή είναι εγγεγραμμένοι σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) ή Διδακτορικό Πρόγραμμα (ΔΠ) τμημάτων κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών του ΕΚΠΑ:

 • Νομική Σχολή
 • Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
 • Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
 • Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 • Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 • Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 • Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
 • Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
 • Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 • Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 • Τμήμα Μουσικών Σπουδών
 • Τμήμα Σλαβικών Σπουδών
 • Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
 • Τμήμα Φιλολογίας
 • Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
 • Τμήμα Ψυχολογίας
 • Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
 • Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής Προσχολικής Ηλικίας
 • Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
 • Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης (ΜΙΘΕ)
 • Τμήμα Θεολογίας
 • Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας
 • Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού


2. Ελάχιστος απαιτούμενος βαθμός πτυχίου κατά το τελευταίο έτος ακαδημαϊκών σπουδών (για υποψήφιους ΠΜΣ) ή διπλώματος ΠΜΣ (για υποψηφίους σε ΔΠ) ή διπλώματος ΠΜΣ κατά το πρώτο ακαδημαϊκό έτος σπουδών (για υποψήφιους διετών ΠΜΣ) 7,5/10. Υποψήφιοι, που δεν ανταποκρίνονται στην ανωτέρω βαθμολογία, μπορούν να υποβάλουν αίτηση εφ” όσον συμπεριλαμβάνονται στο ανώτερο 5% των αποφοιτησάντων.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

 1. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας
 2. Αντίγραφο ταυτότητας
 3. Βεβαίωση εγγραφής ή βεβαίωση αποδοχής σε ΠΜΣ ή ΔΠ του ΕΚΠΑ.
 4. Αναλυτική βαθμολογία πτυχίου από την οποία να προκύπτει ο μέσος όρος αριθμητικά κατά το τελευταίο έτος ακαδημαϊκών σπουδών ή δίπλωμα ΠΜΣ με τον τελικό μέσο όρο βαθμολογίας αριθμητικά ή αναλυτική βαθμολογία διπλώματος ΠΜΣ από την οποία να προκύπτει ο μέσος όρος αριθμητικά κατά το τελευταίο έτος ακαδημαϊκών σπουδώ. Εάν ο υποψήφιος συμπεριλαμβάνεται στο ανώτερο 5% των αποφοιτησάντων υποχρεούται να υποβάλει μαζί με το πτυχίο και Βεβαίωση του Τμήματος με τη σειρά κατάταξης αποφοίτησης και το συνολικό αριθμό των αποφοιτησάντων κατά το ακαδημαϊκό έτος που απεφοίτησε, ή κατά τη συγκεκριμένη ορκωμοσία.
 5. Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά και αγγλικά.
 6. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ/ΕΠ ΑΕΙ ή ΤΕΙ, που έχουν προσωπική γνώση της ακαδημαϊκής επίδοσης και εξέλιξης του υποψηφίου. Οι συστατικές επιστολές είναι απολύτως εμπιστευτικές και αποστέλλονται σε κλειστό φάκελο από τον υποψήφιο μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.
 7. Συνοπτική έκθεση (μέχρι δύο σελίδες) του υποψηφίου στην οποία θα περιγράφεται ο σκοπός χρήσης της Υποτροφίας SYLFF σε σχέση με τις ακαδημαϊκές του σπουδές (ενδεικτικά: δαπάνες για παρακολούθηση συνεδρίων/σεμιναρίων στο εσωτερικό/εξωτερικό, μετάβαση στην αλλοδαπή για εκπόνηση έρευνας σχετικής με το αντικείμενο σπουδών κλπ.).

Διαδικασία και κριτήρια επιλογής

Η επιλογή των υποψηφίων για τη χορήγηση των έξι (6) υποτροφιών SYLFF γίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης SYLFF του ΕΚΠΑ. Η διαδικασία επιλογής γίνεται βάσει συγκριτικής αξιολόγησης λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

 1. Ακαδημαϊκές επιδόσεις υποψηφίων (βαθμολογία, συστατικές επιστολές, ξένες γλώσσες).
 2. Ποιότητα συνοπτικής έκθεσης που υποβάλλει ο/η υποψήφιος/α.
 3. Ηγετικές ικανότητες.


Η Επιτροπή Παρακολούθησης SYLFF του ΕΚΠΑ δύναται να καλέσει τους υποψηφίους σε προσωπική συνέντευξη.

Καταληκτική ημερομηνία και υποβολή δικαιολογητικών

 • Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δικαιολογητικών είναι η 20η Νοεμβρίου 2015.
 • Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους υποψηφίους στις Γραμματείες των Τμημάτων στις οποίες είναι εγγεγραμμένοι για την εκπόνηση των μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τους σπουδών.


Ανακοίνωση αποτελεσμάτων και καταβολή Υποτροφίας SYLFF
 • Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων επιλογής των έξι (6) Υποτρόφων SYLFF θα γίνει στις αρχές Φεβρουαρίου 2016 από την Επιτροπή Παρακολούθησης SYLFF μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος. Θα ενημερωθούν προσωπικά μόνο οι υποψήφιοι που προκρίθηκαν.
 • Η καταβολή του χρηματικού ποσού της Υποτροφίας SYLFF θα γίνει εφάπαξ στο τέλος Φεβρουαρίου, σε προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό των υποτρόφων στην Ελλάδα. Η καταβολή θα γίνει απευθείας από το Ιαπωνικό Ίδρυμα.
 • Υποχρεώσεις Υποτρόφων SYLFF
 • Μετά την επιλογή τους οι υπότροφοι θα κληθούν να υπογράψουν ένα Μνημόνιο Κατανόησης (MOU) με το Tokyo Foundation, το Ιαπωνικό Ίδρυμα που χειρίζεται την υποτροφία. Επίσης, θα πρέπει να συμπληρώσουν ένα έντυπο με πληροφορίες για το ακαδημαϊκό τους αντικείμενο.
 • Μετά την ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού έτους κατά το οποίο πήραν την υποτροφία, οι υπότροφοι έχουν την υποχρέωση να αποστείλουν στο Tokyo Foundation μια έκθεση προόδου των σπουδών τους στα αγγλικά. Η έκθεση θα κοινοποιείται και στην Επιτροπή Παρακολούθησης SYLFF του Πανεπιστημίου μας.
 • Οι υπότροφοι SYLFF υποχρεούνται να αναφέρουν στη μεταπτυχιακή ή διδακτορική τους διατριβή, καθώς και σε επιστημονικές τους δημοσιεύσεις ή εργασίες, την ιδιότητά τους ως υπότροφοι του «Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (SYLFF) για το Πανεπιστήμιο Αθηνών».
 • Οι υπότροφοι SYLFF υποχρεούνται να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις, συναντήσεις ή άλλες δραστηριότητες που πραγματοποιούνται από το Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο του Προγράμματος SYLFF.
 • Σε περίπτωση διακοπής ή μη επιτυχούς ολοκλήρωσης των σπουδών τους, οι υπότροφοι είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν άμεσα την Επιτροπή Παρακολούθησης SYLFF και να επιστρέψουν το ποσό της υποτροφίας που τους έχει καταβληθεί.
 • άν οι υπότροφοι δεν ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν με το Μνημόνιο Κατανόησης (MOU), το Ιαπωνικό Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της υποτροφίας.


Τις προϋποθέσεις και τους όρους της πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων για τις υποτροφίες SYLFF μπορείτε να βρείτε συγκεντρωμένα σε έγγραφο που επισυνάπτεται http://www.interel.uoa.gr/.

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Την αίτηση υποβολής υποψηφιότητας για τη χορήγηση υποτροφίας SYLFF μπορείτε να βρείτε http://www.interel.uoa.gr/ .

Η αίτηση αυτή συμπληρώνεται μόνον από υποψήφιους οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις και υποβάλλεται μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος.


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρόεδρος Επιτροπής SYLFF Πανεπιστημίου Αθηνών

Καθ. Κωνσταντίνος Μπουραζέλης
Αν. Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Διεθνών Σχέσεων

Τηλ: 210 368 9767
Fax: 210 368 9691
e-mail: vrec-acafir@uoa.gr

Τμήμα Ευρωπαϊκών & Διεθνών Σχέσεων

Δέσποινα Καρβελά
Υπεύθυνη Υποστήριξης Προγράμματος SYLFF

Τηλ: 210 368 9731
Fax: 210 368 9720
e-mail: karvelad@uoa.gr