Θέση εργασίας στην εταιρεία Qcontrol Quality Solutions
17/11/2015 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέση εργασίας στην εταιρεία Qcontrol Quality Solutions

Η Εταιρεία QCONTROL - Quality Solutions ζητά να προσλάβει Μηχανικό Πωλήσεων, για τον ιδιαίτερα ανερχόμενο & απαιτητικό χώρο του Ποιοτικού Ελέγχου.

Σκοπός Θέσης:

Η προώθηση & τεχνική υποστήριξη Εξοπλισμού και Συστημάτων ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ σε Βιομηχανίες, Πανεπιστημιακά ιδρύματα κλπ. σε περιοχές εντός & εκτός Ελλάδος.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. Μηχανικού
 • Διαπραγματευτική ικανότητα, ευχέρεια επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και χειρισμού Η/Υ
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Δίπλωμα οδήγησης ΙΧ
 • Ηλικία έως 35 ετών
 • Δυνατότητα για ταξίδια στο εξωτερικό
 • Προϋπηρεσία στις πωλήσεις θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα

 

Προσφέρονται:

 • Πλήρης απασχόληση
 • Μηνιαίος σταθερός μισθός
 • Ασφάλιση
 • Εκπαίδευση
 • Ιδιαίτερα ενδιαφέρον και καινοτόμο αντικείμενο εργασίας
 • Φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

 

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να υποβάλλουν το βιογραφικό τους, επισυνάπτοντας πρόσφατη φωτογραφία.

Apply