Θέσεις εργασίας στον όμιλο ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ
17/11/2015 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέσεις εργασίας στον όμιλο ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ

Από Ασφαλιστική Εταιρία ζητείται

1) Στέλεχος για το Λογιστήριο

Απαιτούμενες γνώσεις και προϋπηρεσία:

 • Πτυχιούχος Οικονομικής σχολής Ανωτάτου επιπέδου
 • Ηλικία από 28 μέχρι 35 ετών
 • Προϋπηρεσία σε Ελεγκτική Εταιρία
 • Πιστοποίηση μέσω ACCA ή ΙΕΣΟΛ
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλός γνώστης Microsoft office
 • Σφαιρική αντίληψη και ικανότητα συνεργασίας
 • Γνώση φορολογικών θεμάτων


Η Θέση υπάγεται σε Διευθυντή Λογιστηρίου

Τόπος εργασίας: Θεσσαλονίκη

Αποστολή βιογραφικών στην Τ.Θ. 22402

Τ.Κ. 551 02, Θεσσαλονίκη

ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση company@intersalonica.gr

Με την ένδειξη «ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»


Από Όμιλο Ασφαλιστικών Εταιριών ζητείται

2) HR Manager

Απαιτούμενες γνώσεις και προϋπηρεσία:

 • Πτυχιούχος Οικονομικής σχολής Ανωτάτου επιπέδου ή σχετικής ισότιμης
 • Ηλικία από 30 μέχρι 45 ετών
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Πιστοποίηση και σεμινάρια σε διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλός γνώστης Microsoft office
 • Σφαιρική αντίληψη, ικανότητα συνεργασίας και διοίκησης
 • Γνώση εργατικής νομοθεσίας


Αντικείμενο εργασίας:

 • Η Θέση υπάγεται σε Διευθ. Σύμβουλο
 • Αναζήτηση, εκπαίδευση, επιλογή, αξιολόγηση προσωπικού
 • Διαμόρφωση διαδικασιών στη διαχείριση μισθοδοσίας
 • Ανάπτυξη, παρακολούθηση εσωτερικού κανονισμού εργασίας
 • Αξιοποίηση εργατικού δυναμικού
 • Κοστολόγηση, αναφορές σε Διοίκηση, προγραμματισμός
 • Έλεγχος δεδομένων και διαδικασιών


Τόπος εργασίας: Θεσσαλονίκη

Αποστολή βιογραφικών στην Τ.Θ. 22402

Τ.Κ. 551 02, Θεσσαλονίκη

ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση company@intersalonica.gr

Με την ένδειξη «HR Manager»