50 Μεταπτυχιακές Υποτροφίες 2016 από το University of Warwick
18/11/2015 Υποτροφίες  
50 Μεταπτυχιακές Υποτροφίες 2016 από το University of Warwick

Το University of Warwick στην Αγγλία ανακοίνωσε πως θα χορηγήσει 50 υποτροφίες 2016 για μεταπτυχιακές σπουδές.

Υποβολή Αιτήσεων

Η υποβολή των αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 20 Μαΐου 2016.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μάθετε στην ιστοσελίδα: http://www2.warwick.ac.uk/.