Πρακτική άσκηση στο Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος
25/11/2015 Ευκαιρίες Εργασίας  
Πρακτική άσκηση στο Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος

Το Κέντρο Επισκεπτών του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) προσφέρει περιορισμένο αριθμό θέσεων για απόκτηση πρακτικής εμπειρίας, με συμμετοχή στο λειτουργικό προγραμματισμό του Κέντρου Επισκεπτών του ΚΠΙΣΝ.

Η διάρκεια του προγράμματος πρακτικής άσκησης στο Κέντρο Επισκεπτών είναι 6 μήνες. Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής, για συμμετέχοντες που κατοικούν εκτός Αθηνών, αποτελούν ευθύνη του εκπαιδευόμενου. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν αμοιβή και ασφαλίζονται.

Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτική περιγραφή της θέσης, θα βρείτε εδώ

Μπορείτε να υποβάλετε τις αιτήσεις σας έως την Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2015 (ώρα 23:59) στο ακόλουθο email: vcinternships@snfcc.org

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης:

  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων (για όλες τις διαθέσιμες θέσεις): την Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2015 (ώρα 23:59)
  • Για την υποβολή της αίτησής σας δεν απαιτείται η συμπλήρωση κάποιας φόρμας
  • Για την αίτησή σας αρκεί η αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ως επισύναψη) του υλικού αίτησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση vcinternships@snfcc.org
  • Το βιογραφικό και η επιστολή θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο ίδιο αρχείο σε μορφή .pdf με όνομα αρχείου το ονοματεπώνυμό σας (π.χ. epitheto_onoma.pdf)
  • Το θέμα (Subject line) του email σας θα πρέπει να περιλαμβάνει αποκλειστικά το ονοματεπώνυμό σας
  • Το υλικό της αίτησης μπορεί να είναι είτε στα Ελληνικά είτε στα Αγγλικά
  • Η συνοδευτική επιστολή θα πρέπει να απαντά στα εξής δύο ερωτήματα: (α) γιατί θέλετε να εργαστείτε στην προσφερόμενη θέση και (β) γιατί θεωρείτε ότι είστε ο/η καταλληλότερος/-η για τη συγκεκριμένη θέση.
  • Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης είναι ανοιχτό σε νέους με πρώτο πτυχίο σε οποιονδήποτε ακαδημαϊκό τομέα (κατά προτίμηση στην Εκπαίδευση ή τα Μέσα & την Επικοινωνία) και όχι σε φοιτητές.

 

Για τυχόν απορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο email: vcinternships@snfcc.org