30 Μεταπτυχιακές Υποτροφίες 2016 από το Πανεπιστήμιο Brighton
1/12/2015 Υποτροφίες  
30 Μεταπτυχιακές Υποτροφίες 2016 από το Πανεπιστήμιο Brighton

Το Πανεπιστήμιο Brighton ανακοίνωσε πως θα χορηγήσει 30 υποτροφίες 2016 για μεταπτυχιακές – master σπουδές full time.

Καταληκτική Ημερομηνία

Υποβολή αιτήσεων μέχρι 31 Ιουλίου 2016.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: https://www.brighton.ac.uk/ .