Θέση εργασίας στην εταιρεία E-expert
3/12/2015 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέση εργασίας στην εταιρεία E-expert

Η εταιρεία μας διευρύνει την ομάδα της και αναζητά να προσλάβει Στέλεχος για το τμήμα Marketing & e-Commerce.

Αρμοδιότητες:

 • Συμμετοχή και συντονισμός σε e-commerce projects.
 • Προτάσεις και υλοποίηση σε Digital Marketing Plan.
 • Δημιουργία web content για προϊόντα και υπηρεσίες.
 • Συντονισμός για την αισθητική αρτιότητα των web pages.
 • Καθημερινή παρακολούθηση του ανταγωνισμού και των τάσεων της αγοράς.
 • Ανάλυση στατιστικών και προτάσεις βελτίωσης.

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Εμπειρία στο Digital Marketing.
 • Πολύ καλό χειρισμό υπολογιστή.
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας.
 • Γνώση της συμπεριφοράς των Internet Customers.
 • Προσανατολισμό στην επίτευξη στόχων.
 • Χρήση προγραμμάτων ERP.
 • HTML & CSS.

 

Επιθυμητά προσόντα:

 • Γνώσεις Adobe Photoshop
 • HTML and CSS
 • Google Certificates (Adwords and Analytics)
 • Διαχείριση των Social Media Networks

 

Η εταιρία παρέχει:

Εργασία σε ανοικτό περιβάλλον στις νέες τεχνολογίες με προοπτικές εξέλιξης.

Περιοχή: Θεσσαλονίκη

Apply