Μεταδιδακτορικές Υποτροφίες 2016-2017 από το Ίδρυμα Μποδοσάκη
3/12/2015 Υποτροφίες  
Μεταδιδακτορικές Υποτροφίες 2016-2017 από το Ίδρυμα Μποδοσάκη

Γνωστοποιείται στους ενδιαφερόμενους ότι το Ίδρυμα Μποδοσάκη για 9η συνεχή χρονιά θα χορηγήσει κατά την ακαδημαϊκή περίοδο 2016 – 2017 τέσσερις (4) μεταδιδακτορικές υποτροφίες στα εξής πεδία:

Πεδία – Τομείς Υποτροφιών

1. Ενεργειακή τεχνολογία
2. Τεχνολογία και μηχανική περιβάλλοντος
3. Ανοσοβιολογία
4. Αναγεννητική ιατρική
5. Γενετική
6. Γονιδιωματική υπολογιστική
7. Καρκινογένεση
8. Νευροεπιστήμες
9. Φαρμακολογία

Ειδικότερα θα χορηγηθούν σε κατόχους διδακτορικού διπλώματος:

  • Δύο (2) υποτροφίες για έρευνα στην Ελλάδα και
  • Δύο (2) υποτροφίες για έρευνα στο εξωτερικό.

 

Διάρκεια

Η διάρκεια της υποτροφίας είναι διετής, με δυνατότητα παρατάσεως για ένα ακόμη έτος.

Ποσό Υποτροφίας

Το ποσό της υποτροφίας θα ανέρχεται σε € 18.000 ετησίως για την Ελλάδα και σε € 30.000 ετησίως για το εξωτερικό.

Υποβολή Αιτήσεων

Η υποβολή των αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 31/12/2015.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή άλλη πληροφορία, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Ιδρύματος τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 10 έως 12 π.μ. στα τηλέφωνα 210-3237973 και 210-3237804 και στο σχετικό αρχείο: http://www.bodossaki.gr/.