Υποτροφίες 2016 από το ΙΚΥ στο Ε.Π.Ι.Φ
16/12/2015 Υποτροφίες  
Υποτροφίες 2016 από το ΙΚΥ στο Ε.Π.Ι.Φ

Χορηγούνται υποτροφίες 2016 σε Έλληνες αποφοίτους ελληνικών και ισότιμων ξένων πανεπιστημίων, προκειμένου να πραγματοποιήσουν έρευνα διδακτορικού επιπέδου σε μια Ευρωπαϊκή προοπτική (Έρευνα βάσης, συγκριτική έρευνα) στους τομείς των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών (Ιστορία και Πολιτισμός, Οικονομικές Επιστήμες, Νομικές Επιστήμες, Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες) στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας (Istituto Universitario Europeo – Firenze), το οποίο, σύμφωνα με απόφαση του ΔΟΑΤΑΠ, είναι ομοταγές προς τα ελληνικά Πανεπιστήμια.

Διάρκεια Υποτροφίας

Η διάρκεια της υποτροφίας που χορηγείται από το ΙΚΥ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στα τρία (3) έτη και εξαρτάται από το πρόγραμμα σπουδών και την επίδοση του υποτρόφου. Το τέταρτο έτος χρηματοδοτείται απ’ ευθείας από το ΕΠΙ Φλωρεντίας.

Υποβολή Αιτήσεων

Η λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων είναι στις 31.01.2016.

Πληροφορίες: Νάγια Οικονομοπούλου (210 3726328, necono@iky.gr), Νικολέτα Μαλατέστα (210 3726370, nmalatesta@iky.gr)