Νέος κύκλος για το "Diploma in Tourism" του Πανεπιστημίου Πειραιώς
18/12/2015 Εκδηλώσεις - Σεμινάρια - Προγράμματα  
Νέος κύκλος για το "Diploma in Tourism" του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Στις 25 Ιανουαρίου 2016 ξεκινάει ο νέος κύκλος σπουδών του Diploma in Tourism, το οποίο έρχεται να καλύψει ένα κενό στο χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης στον Τουρισμό, εισάγοντας ένα ελληνικό, πιστοποιημένο εξ αποστάσεως πρόγραμμα με διεθνείς προδιαγραφές και αναγνώριση που οδηγεί στην απόκτηση ενός πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης.

Το Πρόγραμμα σχεδιάστηκε και υλοποιείται από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στο πνεύμα της δια βίου μάθησης και έχει στόχο να εφοδιάζει νέους και επαγγελματίες στο χώρο του Τουρισμού με κατάλληλες εξειδικευμένες γνώσεις, επαρκή εργαλεία και κυρίως διοικητικές δεξιότητες.

Σε μία εποχή που η επαγγελματική ανέλιξη απαιτεί καταξιωμένα, η απόκτηση του Diploma in Tourism του Πανεπιστημίου Πειραιώς αποτελεί εχέγγυο γνώσεων και δεξιοτήτων.

 

Προσφέρει:

  • Αναγνώριση από θεσμικούς και επαγγελματικούς φορείς (π.χ. Υπουργείο Τουρισμού, ΕΟΤ, HORECA κ.λπ.),
  • Πιστοποίηση από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς,
  • Συνδυασμό θεωρίας και πρακτικής από κορυφαίους Πανεπιστημιακούς και έμπειρα στελέχη του χώρου,
  • Εφόδια για μία πετυχημένη καριέρα στο χώρο.

 

Η ολοκληρωμένη εκπαιδευτική εμπειρία του Diploma in Tourism επιτυγχάνεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση 3 πιστοποιητικών (certificates). Τα πιστοποιητικά (certificates) που προσφέρονται από το Πρόγραμμά μας είναι τα εξής:

 

Η έναρξη του νέου κύκλου έχει προγραμματισθεί για τις 25 Ιανουαρίου 2015, ενώ καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων η 17 Ιανουαρίου 2016.

Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του Προγράμματος, ενώ μπορείτε να επικοινωνήστε στη διεύθυνση ems@unipi.gr.