2500 Νέες Υποτροφίες σε μετα-διδακτορικούς ερευνητές και υποψήφιους διδάκτορες μέσω ΕΣΠΑ
18/12/2015 Υποτροφίες  
2500 Νέες Υποτροφίες σε μετα-διδακτορικούς ερευνητές και υποψήφιους διδάκτορες μέσω ΕΣΠΑ

Ενεργοποιείται το πρόγραμμα υποτροφιών μετα-διδακτορικών ερευνητών και υποψηφίων διδακτόρων με την πρόσκληση που εξέδωσε το υπουργείο Οικονομίας προς το Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

Τα δύο προγράμματα, χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και θα καλύψουν, με επαναλαμβανόμενες προσκλήσεις, όλη την προγραμματική περίοδο.

  • Ο πρώτος κύκλος του προγράμματος υποτροφιών για υποψήφιους διδάκτορες αφορά την χορήγηση 168 υποτροφιών, ύψους 28.350,00€ (787,5€/μήνα) για διάστημα 36 μηνών.
  • Ο πρώτος κύκλος του προγράμματος υποτροφιών για μετά-διδακτορικούς ερευνητές αφορά την χορήγηση 189 υποτροφιών, ύψους 25.200,00€ (1.050,00€/μήνα) για διάστημα 24 μηνών.

 

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας εντός του Ιανουαρίου, θα εκδοθεί η πρόσκληση για το πρόγραμμα «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε κατόχους Διδακτορικού» η οποία απευθύνεται σε 2.000 άτομα κατ’ έτος. Επίσης, εντός του πρώτου τριμήνου του 2016, θα εκδοθεί η πρόσκληση για την ενίσχυση ερευνητικών ομάδων που συγκροτούνται από κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος και υποψήφιους διδάκτορες, με στόχο την ετήσια επιδότηση 120 ερευνητικών προτάσεων με προϋπολογισμό έως 50.000€. Το πρόγραμμα εκτιμάται ότι θα ωφελήσει 480 νέους ερευνητές κατ’ έτος.

Σημειώνεται ότι για τον πρώτο κύκλο του προγράμματος το ΙΚΥ αναμένεται να εκδώσει τη δική του πρόσκληση προς τους τελικούς ωφελούμενους εντός 30 ημερών.