Θέσεις εργασίας στην Aegean Airlines
22/12/2015 Ευκαιρίες Εργασίας  
Θέσεις εργασίας στην Aegean Airlines

Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. στο πλαίσιο της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της και για να καλύψει τις επιχειρησιακές της ανάγκες, αναζητά:

1) Μέλη Πληρώματος Θαλάμου Επιβατών με έδρα την Αθήνα (ATH)

Απαιτούμενα Προσόντα:

Τυπικά προσόντα:

 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Δεύτερη ξένη γλώσσα (γαλλικά ή ρωσικά ή ιταλικά ή γερμανικά) θα θεωρηθεί προσόν
 • Πτυχία ανωτέρων ή ανωτάτων Σχολών θα θεωρηθούν προσόν
 • Για τους άντρες υποψήφιους, θα πρέπει να είναι εκπληρωμένες οι στρατιωτικές υποχρεώσεις

 

Στα βιογραφικά είναι απαραίτητα τα ακόλουθα:

 • Η αναφορά του ύψους και του βάρους
 • Η επισύναψη πρόσφατης φωτογραφίας

 

Αποστολή βιογραφικών έως 31/01/2016

 

2)  Μέλη Πληρώματος Θαλάμου Επιβατών με έδρα την Θεσσαλονίκη (SKG)

Απαιτούμενα Προσόντα:

Τυπικά προσόντα:

 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Δεύτερη ξένη γλώσσα (γαλλικά ή ρωσικά ή ιταλικά ή γερμανικά) θα θεωρηθεί προσόν
 • Πτυχία ανωτέρων ή ανωτάτων Σχολών θα θεωρηθούν προσόν

 

Για τους άντρες υποψήφιους, θα πρέπει να είναι εκπληρωμένες οι στρατιωτικές υποχρεώσεις

Στα βιογραφικά είναι απαραίτητα τα ακόλουθα:

 • Η αναφορά του ύψους και του βάρους
 • Η επισύναψη πρόσφατης φωτογραφίας

 

Αποστολή βιογραφικών έως 31/01/2016

 

3) Μέλη Πληρώματος Θαλάμου Επιβατών με έδρα τo Ηράκλειο (HER)

Απαιτούμενα Προσόντα:

Τυπικά προσόντα:

 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Δεύτερη ξένη γλώσσα (γαλλικά ή ρωσικά ή ιταλικά ή γερμανικά) θα θεωρηθεί προσόν
 • Πτυχία ανωτέρων ή ανωτάτων Σχολών θα θεωρηθούν προσόν
 • Για τους άντρες υποψήφιους, θα πρέπει να είναι εκπληρωμένες οι στρατιωτικές υποχρεώσεις

 

Στα βιογραφικά είναι απαραίτητα τα ακόλουθα:

 • Η αναφορά του ύψους και του βάρους
 • Η επισύναψη πρόσφατης φωτογραφίας

 

Αποστολή βιογραφικών έως 31/01/2016

 

4) Μέλη Πληρώματος Θαλάμου Επιβατών με έδρα τη Ρόδο (RHO)

Απαιτούμενα Προσόντα:

Τυπικά προσόντα:

 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Δεύτερη ξένη γλώσσα (γαλλικά ή ρωσικά ή ιταλικά ή γερμανικά) θα θεωρηθεί προσόν
 • Πτυχία ανωτέρων ή ανωτάτων Σχολών θα θεωρηθούν προσόν
 • Για τους άντρες υποψήφιους, θα πρέπει να είναι εκπληρωμένες οι στρατιωτικές υποχρεώσεις

 

Στα βιογραφικά είναι απαραίτητα τα ακόλουθα:

 • Η αναφορά του ύψους και του βάρους
 • Η επισύναψη πρόσφατης φωτογραφίας

 

Αποστολή βιογραφικών έως 31/01/2016

 

5) Μέλη Πληρώματος Θαλάμου Επιβατών με έδρα τη Λάρνακα (LCA)

Απαιτούμενα Προσόντα:

Τυπικά προσόντα:

 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Δεύτερη ξένη γλώσσα (γαλλικά ή ρωσικά ή ιταλικά ή γερμανικά) θα θεωρηθεί προσόν
 • Πτυχία ανωτέρων ή ανωτάτων Σχολών θα θεωρηθούν προσόν
 • Για τους άντρες υποψήφιους, θα πρέπει να είναι εκπληρωμένες οι στρατιωτικές υποχρεώσεις

 

Στα βιογραφικά είναι απαραίτητα τα ακόλουθα:

 • Η αναφορά του ύψους και του βάρους
 • Η επισύναψη πρόσφατης φωτογραφίας

 

Αποστολή βιογραφικών έως 31/01/2016

 

Αποστολή Βιογραφικών