Δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια μέσω της πλατφόρμας TeleCC.org από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς
22/12/2015 Εκδηλώσεις - Σεμινάρια - Προγράμματα  
Δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια μέσω της πλατφόρμας TeleCC.org από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, συνεχίζoντας να χαράζει ενεργητική πολιτική σύνδεσης της ακαδημαϊκής κοινότητας με την αγορά εργασίας, αναλαμβάνει την πρωτοβουλία της καινοτόμου δράσης TeleCC.org. Τ

Το πρόγραμμα υλοποιείται από τα Γραφεία Διασύνδεσης των Πανεπιστημίων Πειραιώς και Αθηνών, με την ευγενική χορηγία της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα.

Μέσω της πλατφόρμας TeleCC.org προσφέρονται δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια – ομάδες διαλόγου σε 100 νέους/νέες ηλικιών 20 ως 30 ετών (εξαιρέσεις μέχρι και 35 έτη) από όλη την Ελλάδα. Το ποσοστό συμμετοχής από την επαρχία θα είναι 60%. Η θεματολογία των δύο διαδικτυακών ομάδων που θα σχηματιστούν αφορά:

  • (α) στη διαχείριση σταδιοδρομίας (ανάπτυξη δεξιοτήτων, personal branding, σύνταξη cv, προετοιμασία για συνέντευξη πρόσληψης κ.λπ.) και
  • (β) στην επιχειρηματικότητα (επιχειρηματικότητα καινοτομίας, εργαλεία επιχειρηματικότητας, επιχειρηματικές ευκαιρίες κ.λπ.).

 

Η διάρκεια των ομάδων διαλόγου είναι πεντάμηνη (Ιανουάριος-Μάιος 2016), παράλληλα θα προσφέρεται ατομική συμβουλευτική, ενώ με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής. Η διαδικασία των ομάδων διαλόγου είναι πλήρως ηλεκτρονική, χωρίς φυσική παρουσία και επιβλέπεται από έμπειρους εκπαιδευτές-συμβούλους των Γραφείων Διασύνδεσης των Πανεπιστημίου Πειραιώς και Αθηνών. Επιστημονικός υπεύθυνος της δράσης είναι ο Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Executive MBA του Πανεπιστημίου Πειραιώς Καθ. Δημήτριος Γεωργακέλλος.

Περισσότερες πληροφορίες και ηλεκτρονικές αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση ή στο τηλέφωνο 210 414 2562 (κα Ευγενία Γραβάνη).

Προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στη διεύθυνση TeleCC.org (Εγγραφές). Τα κριτήρια επιλογής αφορούν στην ηλικιακή και γεωγραφική κατανομή των ενδιαφερομένων όπως και στα προσωπικά τους ενδιαφέροντα για τη συμμετοχή τους.