Ανταποδοτικές Υποτροφίες 2016 από το ΑΠΘ
11/1/2016 Υποτροφίες  
Ανταποδοτικές Υποτροφίες 2016 από το ΑΠΘ

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, θα χορηγήσει ανταποδοτικές υποτροφίες 2016 για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακού φοιτητές των Σχολών και των Τμημάτων του, με την προϋπόθεση ότι αντίστοιχο κονδύλιο θα προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του ΑΠΘ για το έτος 2016.

Υποβολή Αιτήσεων

Η υποβολή των αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 20 Ιανουαρίου 2016.

Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φοιτητές του 5ου και 7ου εξαμήνου.

Περισσότερες αναλυτικά πληροφορίες μπορείτε να δείτε στο σχετικό αρχείο pdf.