Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας.
20/1/2016 Ευκαιρίες Εργασίας  
Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας.

Πρόγραμμα για Πρακτική Άσκηση Φοιτητών σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας προϋπολογισμού 10.938.180,00€. Η πρακτική άσκηση θα μπορεί να διαρκεί από έναν μήνα πλήρους απασχόλησης των ασκουμένων έως 6 μήνες.

Η αποζημίωση των ασκουμένων για έναν μήνα πλήρους απασχόλησης ανέρχεται έως 280 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλιστικής κάλυψης.

Ειδικά για τα Πανεπιστήμια, δύναται να υλοποιηθεί Πρακτική Ασκηση με μερική απασχόληση και αντίστοιχη προσαρμογή στην αποζημίωση.

Ως ωράριο πλήρους απασχόλησης ανά μήνα των ασκούμενων φοιτητών ΑΕΙ θεωρείται το αντίστοιχο θεσμοθετημένο ωράριο πλήρους απασχόλησης των εργαζομένων του Φορέα Υποδοχής της Πρακτικής Ασκησης, στην αντίστοιχη ειδικότητα.

Δείτε όλες τις Θέσεις Πρακτικής Άσκησης.

Πλεονεκτήματα από την συμμετοχή των φοιτητών στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης:

Να μάθει ο κάθε φοιτητής/τρια να λειτουργεί ως μέλος ομάδας εργασίας έχοντας πνεύμα συνεργασίας, αλληλοκατανόησης και ομαδικότητας.

Να μάθουν οι φοιτητές/τριες να θέτουν συγκεκριμένους στόχους, να λαμβάνουν τις απαραίτητες αποφάσεις βάσει των ευθυνών τους ανάλογα με την θέση που κατέχουν στην ιεραρχία της επιχείρησης.

Να κατανοήσουν τον ρόλο τους ως αναπόσπαστο κομμάτι μιας ομάδας με στόχο την επίτευξη ενός συγκεκριμένου αποτελέσματος.

Να αναπτύξουν τα χαρακτηριστικά της πρωτοβουλίας και της ηγεσίας.

Να μάθουν να εργάζονται σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο εργασιακό περιβάλλον, όπου στην περίπτωση αιφνίδιων προβλημάτων να καταστούν άξιοι για την επίλυση τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα ποσοστό φοιτητών είτε βρίσκουν μόνιμη εργασία μέσω των γνωριμιών που απέκτησαν κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης είτε συνεχίζουν την εργασία τους στις εταιρίες και μετά το πέρας της πρακτικής.